Skip to main content

Verslag bijeenkomst 19 april bij Quick: Samenwerking

Geschreven door Margit Velds op .

Onze eerste fysieke bijeenkomst sinds december 2019! Deze keer stond het thema ‘Samenwerking’ centraal. Samenwerken binnen de club (ofwel het verenigen), maar ook met andere clubs en organisaties. Samenwerking maakt niet alleen je eigen club, maar ook de sport en de maatschappij een stukje beter. Aangezien veel sportclubs actief bezig zijn met hulp aan Oekraïense vluchtelingen hebben we hier ook aandacht aan besteed. Heleen van den Berg (Het Rode Kruis), Robert Zaal (TakeCareBNB), Harry Wientjens (Rabobank) en Martijn Schoonhoven (HC Forescate) waren te gast.

Programma
19:00-19:20 Ontvangst/inloop

19:20-19:25 Jeanette Ozinga (voorzitter stichting De Sporttafel opent de bijeenkomst)

19:25-20:00 Avondvoorzitter Sjors Brouwer van Back2Basics gaat in gesprek met de zaal. Wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor een succesvolle samenwerking? 

20:00-20:15 Uitleg model Samenwerking
20:15-21:00 Tafelgesprek met gasten Heleen, Robert, Harry en Martijn over hun ervaringen met samenwerking.  

21:00-21:15 Actief aan de slag in kleinere groepen: Waar ben je naar op zoek in een samenwerking? Op welke gebieden en met wie? Welke rol kan De Sporttafel en/of gemeente spelen ter ondersteuning? 

21:15-21:30 Debat/Plenaire afsluiting

21:30-22:00 Borrel

Uitkomsten

Samenwerking is te verdelen in een ‘harde’ en een ‘zachte’ kant. Als ‘harde’ voorbeelden kwamen diversiteit, doel, leiderschap, visie/uitdaging, middelen/netwerk en kennis/capaciteit naar voren uit de zaal. Als ‘zachte’ voorbeelden werden vertrouwen, plezier, veilige omgeving, respect, commitment, drive, humor, verantwoordelijkheid en incasseringsvermogen genoemd. Beide kanten zijn eigenlijk even belangrijk om tot een succesvolle samenwerking te komen, waarbij communicatie een hele belangrijke rol speelt.

In het tafelgesprek vertelde Martijn Schoonhoven over de oprichting van een nieuwe Sporttafel in Voorschoten waarbij Forescate een van de initiatiefnemers was. Forescate is al sinds de oprichting in 2017 een van de 12 vaste partners van De Sporttafel. De positieve en nuttige samenwerking waar De Sporttafel voor staat heeft Martijn gestimuleerd om in Voorschoten ook een dergelijk samenwerkingsverband op te zetten.

Samenwerking is verweven met het dna van de Rabobank en daarom worden dergelijke initiatieven (Sporttafel Voorschoten) dan ook ondersteund legt Harry Wientjens uit. De Rabobank is ook betrokken bij plannen voor een samenwerkingsproject/partnership bij HDM, waarbij zorg, huisvesting en een nieuw clubhuis gerealiseerd moeten gaan worden. Maatschappelijke betrokkenheid is iets wat bij de Rabobank hoog in het vaandel staat.

Het Rode Kruis en TakecareBNB zijn sinds kort ook samenwerkers geworden door de acute noodzaak voor opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Het hebben van een gemeenschappelijk doel maakt de samenwerking makkelijk, hoewel het af en toe ook best een beetje mag schuren.

Bij verdere uitwerking in kleinere groepjes kwam het tot een aantal interessante en nuttige ontmoetingen die tot verdere samenwerking gaan leiden. Hockeyclub HDM kwam bijvoorbeeld voor het eerst in contact met hun buurman The Hague Road Runners. Ook jeu de boule club ABA en Haaglanden Beweegt kwamen tot een samenwerking: ABA is op zoek naar meer jeugdleden en gaan voor Haaglanden Beweegt een clinic voor de jeugd verzorgen. HGC en Quick maakten een vervolgafspraak bij Quick om verder te praten over top- versus breedtesport en over nieuwbouw accommodatie. Quick heeft veel ervaring op beide vlakken. In de groep met Het Rode Kruis en TakecareBNB kwam naar voren dat veel sportclubs zeer bereid zijn om sportaanbod te verzorgen op hun terrein, maar dat er op dit moment nog maar heel sporadisch gebruik van wordt gemaakt door de gemeente. Dit komt omdat omdat huisvesting en welzijn nu nog de eerste aandachtspunten zijn. Een aantal clubs blijkt zelf het initiatief genomen te hebben door contact te leggen met de scholen/schakelklassen waar Oekraïnse kinderen worden opgenomen. In de toekomst zal de gemeente het contact leggen tussen vraag en aanbod, vele clubs hebben zich reeds aangemeld. HLTC Leimonias bracht naar voren dat clubs graag een maatschappelijke rol willen spelen maar niet weten welke groep ze hiervoor aan moeten/kunnen spreken. De gemeente zou hier wellicht in kunnen bemiddelen/adviseren.