Skip to main content

Verenigingsondersteuning – update 16 oktober

Geschreven door Margit Velds op .
Verenigingsondersteuning 
corona-update 16 oktober


Beste sportbestuurder,

Het coronavirus verspreidt zich snel en lijkt steeds dichterbij te komen. Ook bij leden van diverse Haagse sportverenigingen zijn de afgelopen tijd besmettingen vastgesteld. Dit vraagt veel van leden en vrijwilligers bij de verenigingen. Dank, allemaal, voor jullie inzet. De zieken wensen we veel sterkte bij hun herstel.Sinds 14 oktober gelden strengere regels om het coronavirus onder controle te krijgen. Deze raken ook de sportwereld weer. Competities liggen stil, volwassenen mogen niet in teamverband sporten, en sportkantines, douches en kleedkamers zijn dicht. Het is zuur, maar noodzakelijk om het coronavirus in te dammen.Gelukkig kunnen we nog steeds sporten. Probeer wel steeds goed na te denken of bepaalde (sport)activiteiten verstandig zijn, en zoek niet de grenzen van de geldende maatregelen op. Het virus in bedwang krijgen heeft nu de hoogste prioriteit. Zoals onze burgemeester in zijn open brief zegt: ‘Met elkaar komen we deze moeilijke periode te boven. Hou vol!’ 

In deze update aandacht voor:De coronaregels voor sportverenigingenVraag en antwoordHandige websites  
Coronaregels voor sportverenigingenRegels voor sport – kinderen en jongeren tot en met 17 jaar:


Alle sporten zijn toegestaanNormaal spelcontact is toegestaan (geen 1,5 meter afstand)Er geldt geen maximale groepsgrootteCompetitiewedstijden zijn verboden, wedstrijden onderling op de eigen club zijn wel toegestaanVoor, tijdens en na het sporten moeten jongeren van 13 jaar en ouder 1,5 meter afstand houden tot volwassen (18 jaar en ouder)Blijf thuis bij gezondheidsklachten

Regels voor sport – personen van 18 jaar en ouder:

Er mogen maximaal 4 personen samen sportenHou 1,5 meter afstand tijdens het sportenVoor binnensport geldt een maximum van 30 personen (inclusief coaches en trainers) per zelfstandige ruimteWedstrijden zijn niet toegestaanBlijf thuis bij gezondheidsklachten

Regels voor de sportaccommodatie:

Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten
Kleedkamers, kantines en douches zijn gesloten. In zwembaden zijn de kleedruimtes open.
Toiletten mogen open
Publiek is niet toegestaan bij sport, dus ook geen ouders of verzorgers bij trainingen
Sporters die klaar zijn met trainen worden gezien als ‘publiek’, zij moeten het sportterrein verlaten
Kaderleden, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij trainingen mogen wel aanwezig zijn op de sportaccommodatie

Vraag en antwoord
Hieronder vind je de antwoorden op diverse vragen die Haagse verenigingen de afgelopen dagen hebben gesteld.

Vraag: Mogen er meerdere basketbaltrainingen tegelijk plaatsvinden voor kinderen in één zaal?
Antwoord: Ja, dat mag. Voor sportende jeugd t/m 17 jaar geldt geen maximale groepsgrootte. Ook mag jeugd t/m 17 jaar normaal spelcontact hebben. 
Vraag: Kan een voetbal- of hockeytraining doorgaan als het veld in vakken wordt verdeeld en er 4 volwassenen per vak trainen?Antwoord: Ja, volwassenen kunnen op deze manier aan een voetbal- of hockeytraining meedoen. Let daarbij op de volgende regels: Maximaal 4 personen per groepjeZorg voor afstand en een duidelijke afscheiding tussen de groepjesDe groepjes mogen niet mengenIedereen moet altijd 1,5 meter afstand houden, ook binnen de groepjes
Vraag: In mijn team zit een aantal spelers van 18 jaar. Mogen zij gewoon meetrainen met het team?
Antwoord: Nee, personen van 18 jaar en ouder moeten altijd 1,5 meter afstand houden van anderen, ook tijdens het sporten. Zij mogen alleen in groepjes van maximaal 4 personen sporten.Als een persoon op de training 18 jaar of ouder is, moet het hele team zich houden aan de regels voor volwassenen (18 jaar en ouder). De leeftijdsgroepen kunnen wel apart van elkaar trainen, beiden met hun eigen regels.
Vraag: Bij onze turnvereniging sporten 40 kinderen tot en met 17 jaar en 4 volwassenen van 18 jaar of ouder tegelijkertijd in één grote hal. Mag dit?
Antwoord: Nee dit mag niet. Voor sportbeoefening door kinderen t/m 17 jaar geldt een uitzondering op het maximum van 30 personen in een zelfstandige ruimte. Deze uitzondering vervalt als sporters van 18 + in dezelfde ruimte aan het sporten zijn. Er mogen dan max 30 personen tegelijk in de hal aanwezig zijn.
Vraag: Mag ik buiten in de openbare ruimte een bootcamp-les organiseren voor 12 volwassenen op 1,5 meter afstand?
Antwoord: Nee, voor volwassenen geldt een verbod op samenkomsten van meer dan 4 personen in de openbare ruimte. Het is wel toegestaan om te sporten in 3 groepjes van 4 personen. Let daarbij op de volgende regels:Maximaal 4 personen per groepjeZorg voor afstand en een duidelijke afscheiding tussen de groepjesDe groepjes mogen niet mengenIedereen moet altijd 1,5 meter afstand houden, ook binnen de groepjes
Vraag: Kan een badminton-, boks- of judotraining binnen worden georganiseerd voor een groep van 20 volwassenen?
Antwoord: Ja, binnen mogen maximaal 30 volwassenen (inclusief trainers/begeleiders) per ruimte deelnemen aan individuele trainingen. Hierbij moeten zij altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden.
Vraag: Mogen ‘denksporten’ (zoals bridge) nog plaatsvinden?Antwoord: Ja, er mag op een bridgevereniging worden gebridget. Wedstrijden en competities zijn verboden voor volwassenen. Trainen mag in groepjes van maximaal 4 personen. Zorg voor afstand en een duidelijke afscheiding tussen groepjes. De groepjes mogen niet mengen. Iedereen moet altijd 1,5 meter afstand houden, ook binnen de groepjes. Binnen mogen maximaal 30 volwassenen samenkomen per ruimte.
Vraag: Mogen zwemlessen voor 50 kinderen/jongeren onder de 17 doorgaan? 
Antwoord: Ja, voor jeugd tot en met 17 jaar geldt geen maximale groepsgrootte voor sport. Zwemles valt hier ook onder. 
Vraag: Wanneer valt een sporter onder topsport? 
Antwoord: Alleen sporters met een ‘topsport status’ zijn uitgezonderd van de coronamaatregelen voor de sport (zie website NOC*NSF voor meer informatie). Sporters met deze topsport status kunnen alleen trainen op aangewezen plekken in Den Haag. Mocht je hier vragen over hebben neem contact op met topsport@denhaag.nl.
Vraag: Mogen ouders van jonge kinderen aanwezig zijn bij de sportlessen?
Antwoord: Nee, publiek is niet toegestaan. Hier vallen ook de ouders van jonge kinderen onder.
Vraag: Mogen maatschappelijke activiteiten voor volwassenen plaatsvinden in de sportkantine?
Antwoord: Ja, maatschappelijke activiteiten (zoals kaarten of breien) mogen plaatsvinden in de sportkantine. Echter adviseren wij om de sportkantine, ook hiervoor, niet te gebruiken. Bij gebruik, let op:de eet- en drinkgelegenheid is gesloteniedereen moet 1,5 meter afstand van elkaar houdener zijn maximaal 30 personen per ruimte binnen
Vraag: Mag er een ALV plaatsvinden in de kantine?
Antwoord: Ja, een ALV mag plaatsvinden in de sportkantine. Ons advies is ook hier, om dit soort activiteiten zoveel mogelijk online plaats te laten vinden. Bij doorgang, let op:de eet- en drinkgelegenheid is gesloteniedereen moet 1,5 meter afstand van elkaar houdener zijn maximaal 30 personen per ruimte binnenHandige websites 

De website over sport en corona van de rijksoverheidDe website van de rijksoverheid met 
regels voor sport en spelSportwebsite van de gemeente Den Haag
De noodverordening van regio haaglanden
Het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF
Vraag en antwoord van het NOC*NSFVoor sport specifieke informatie check de websites van de desbetreffende sportbond