Skip to main content

Verenigingsondersteuning: ‘Goed Bestuur’ en ‘Beleid en Visie’

Geschreven door Margit Velds op .

Thema nieuwsbrief Verenigingsondersteuning 9 november: ‘Goed Bestuur’ en ‘Beleid en Visie’ 
Heeft jouw sportvereniging alle bestuursfuncties ingevuld? Heeft jouw vereniging een beleidsplan voor ledenwerving of vrijwilligersbeleid? Waar wil de sportvereniging over 3 jaar staan qua kaderontwikkeling? Welke maatschappelijke functie wil de sportvereniging vertolken in de wijk? 

In deze nieuwsbrief vind je een aantal handige hulpmiddelen en ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van ‘goed bestuur’ en ‘beleid en visie’. 

Goed bestuur
– Besturen met impact
– Workshop 4 inzichten voor bestuurders 

Beleid en Visie
– Besturen met een visie
– Open club
– Wet- en regelgeving 

Je kan je aanmelden voor de hieronder genoemde opleidingen of trajecten door een mail te sturen naar sportsupport@denhaag.nl of via de sportconsulent van je stadsdeel. 

Goed Bestuur 
Een goed bestuur is van groot belang voor een goed functionerende sportvereniging. Wij hebben hierover de volgende ambitie opgenomen in het Haags Sportakkoord: 
Team Den Haag scoort met ‘goed bestuur’
Een goed sportbestuur maakt het mogelijk dat sporten leuk is. In 2022 is het verenigingsbestuur krachtig en een afspiegeling van de vereniging. Door gebruik te maken van de kracht en talenten van haar vrijwilligers ontstaat er een hechtere, goed samenwerkende club

Besturen met Impact – Opleiding KNVB
Een mooie mogelijkheid om je verder te ontwikkelen in de rol van bestuurder van een sportvereniging is de opleiding ‘Besturen met Impact’ van de KNVB. De opleiding wordt gegeven in Den Haag en is ook toegankelijk voor bestuurders van verenigingen van andere sporten dan voetbal. Je leert jouw vereniging nog beter te organiseren en je krijgt de mogelijkheid je als bestuurder verder te ontwikkelen. De opleiding is opgebouwd langs de thema’s: Persoonlijk Leiderschap, Strategisch Besturen, Verbinden en Maatschappelijk Ondernemerschap.
De opleiding bestaat uit 4 dagdelen en de start van de opleiding in Den Haag staat voorlopig gepland voor januari 2021. Meer informatie over de opleiding en positieve praktijkervaringen van eerdere deelnemers vind je op de website van de KNVB.

Workshop 4 inzichten voor bestuurders – Workshop NOC*NSF
Als bestuurder van een sportvereniging wil je bijvoorbeeld een bepaald prestatieniveau behalen of een milieubewuste vereniging zijn. Onderweg naar deze ambities kan je dilemma’s tegenkomen die je uit koers kunnen brengen. Om jou als bestuurder hierin te ondersteunen zijn de 4 inzichten voor bestuurders ontwikkeld: Samen doen, Meenemen, Eigenaarschap en Support (zie filmpje). De kracht van deze workshop of inspiratiesessie zit in het feit dat je als verenigingsbestuurders kunt leren van elkaars ervaringen waarbij herkenbare en dagelijkse situaties aan bod komen. Klik hier voor meer informatie over de workshop.  

Beleid en Visie 
Wij geloven in verenigingen die zijn voorbereid op de toekomst. De volgende ambities zijn hierover opgenomen in het Haags Sportakkoord: 
Team Den Haag scoort met sportverenigingen die voorbereid zijn op hun toekomst
Haagse sportverenigingen zijn voorbereid op de toekomst. Ze weten waar ze over vijf jaar willen staan en dragen dit actief uit. Hierbij is organisatieontwikkeling essentieel. Verenigingen maken zelf een groei door, waardoor ze beter in staat zijn vraagstukken zelf op te pakken. 

Besturen met een visie:
Waar wil de vereniging over 3 jaar staan en hoe wil de vereniging dit bereiken? Tijdens het traject ‘besturen met een visie’ wordt jouw sportvereniging begeleid bij het formuleren en/of het realiseren van de stip op de horizon (zie filmpje). In het traject volgen bestuursleden van je club bijeenkomsten waarbij meerdere sportverenigingen aanwezig zullen zijn. Tijdens deze bijeenkomsten worden de belangrijke thema’s voor de vereniging uitgelicht. Bestuursleden komen tot een toekomstperspectief en creëren een beleidsplan op de voor de vereniging belangrijke thema’s. Het traject zal bestaan uit 3 dagdelen. Een traject zal starten als er vijf verenigingen zich hebben aangemeld. Klik hier voor meer informatie over het traject.

Open club:
Een open club (c.q. Buurthuis van de Toekomst) is een ontmoetingsplek waar zowel eigen leden, regelmatige bezoekers en buurtbewoners kunnen sporten en bij de vereniging betrokken raken (zie filmpje). De club gaat in samenwerking met andere partijen aan de slag om verschillende activiteiten aan te bieden. Dit alles om meer ‘reuring’ op de club te krijgen, wat leidt tot ledenbehoud en ledengroei. De gemeente kan ondersteuning bieden door:Een omgevingsscan te laten uitvoeren.Bestuurders te adviseren over inbedding van de maatschappelijke rol van de vereniging.Meedenken met de sportvereniging en ‘potentiele’ medegebruikers.  Goed nieuws: in 2021 hebben we extra middelen om verenigingen te helpen bij het pakken en verder ontwikkelen van hun maatschappelijke rol. Hiermee kunnen we in 2021 extra meters maken. We gaan in overleg met een selectie verenigingen over de inzet van die middelen en presenteren de daaruit volgende aanpak. 

Wet- en regelgeving:
Blijf op de hoogte van actuele wet- en regelgeving voor je sportvereniging. In geval van relevante vernieuwingen in wet- en regelgeving (zoals de privacywet, coronamaatregelen, etc.) dan zal de club hierover worden geïnformeerd. We gebruiken hiervoor de nieuwsbrief, onze website, twitter, of bij grotere of meerdere ontwikkelingen organiseren we bijeenkomsten. Als we een bijeenkomst organiseren over veranderende wet- en regelgeving, zullen we dit uiteraard tijdig aankondigen via de hiervoor genoemde kanalen.  Neem voor meer informatie over de thema’s ‘Goed Bestuur’ en ‘Beleid en Visie’ ook eens een kijkje op onze website onder bestuur, wet- en regelgeving. Hier vind je ook meer informatie over bijvoorbeeld juridische hulp, regels in de horeca, evenementen en parkeervergunningen.