Verdere versoepeling 1 juli

Geschreven door Margit Velds op .
25 juni 2020 
Beste sportvrienden, 

Tijdens de persconferentie van afgelopen woensdag heeft het kabinet weer versoepelingen aangekondigd in de maatregelen tegen het coronavirus. Er wordt meer ruimte geboden om te sporten. Kort samengevat: per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij daarbij normaal spelcontact mogen hebben. Echter, voor en na afloop van de sportbeoefening moeten sporters van 19 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, ook in de kleedkamers en kantines. De kantines mogen weer open. Hiervoor gelden wel allerlei regels waarbij de protocollen van de Koninklijke Horeca Nederland leidend zijn. Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. Lees ook de veelgestelde vragen over het coronavirus en sport op de website van de Rijksoverheid

Dit is natuurlijk mooi nieuws! Jullie weten als geen ander hoe belangrijk het is dat we weer lekker kunnen bewegen, vooral met elkaar. Dat is goed voor de gezondheid, maar ook voor ons sociale leven. In deze brief informeren we jullie, op basis van de huidige informatie, over wat de versoepelingen betekenen voor de sporters en de sportaccommodaties. 

Maar allereerst willen we onze bewondering uitspreken voor de manier waarop jullie enthousiast en creatief, binnen de geldende regels, tot nu toe gebruik maken van de buitensportparken, de zwembaden en de openbare ruimte. De zwemverenigingen konden weer beginnen met het beoefenen van hun geliefde zwemsport en het geven van zwemles – uiteraard in aangepaste vorm. Op de sportparken, waar de verenigingen al een aantal weken sporten in de 1,5 meter samenleving, werden de maatregelen stapje voor stapje versoepeld. 

Ook de oproep om niet-leden te betrekken hebben diverse verenigingen opgepakt. Bij HVV RAS in Loosduinen kunnen jongeren uit de wijk meedoen aan de voetbaltrainingen. Vooraf aanmelden is niet nodig, geïnteresseerden melden zich bij het hek en op basis van leeftijd worden ze begeleid naar het juiste team. Jongeren maken intensief gebruik van dit aanbod en het heeft de club al meerdere nieuwe leden opgeleverd. Haag Atletiek biedt zorgmedewerkers die geen lid zijn van de vereniging, een clinic hardlooplessen onder begeleiding van ervaren trainers aan, als dank voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van sportaanbod voor niet-leden, ook andere Haagse sportverenigingen zijn hiermee bezig. We vinden dit geweldig om te zien. 

De binnensportverenigingen hebben helaas langer moeten wachten om weer aan de slag te kunnen. Gelukkig heeft een groot deel van jullie toch mogelijkheden gevonden om te sporten. Buiten in de openbare ruimte of, in samenwerking met de buitensportverenigingen, op een sportpark. 

Zoals gezegd mag er vanaf 1 juli weer gesport worden in de binnensportaccommodaties. Ook in Den Haag stellen we de sporthallen per 1 juli weer open en worden de mogelijkheden in zwembaden en op buiten-sportparken verruimd. 

Openstelling sporthallen
Per 1 juli kunnen de sporthallen weer open. Om voor en na de normale sportcontacten de 1,5 meter afstand door sporters van 19 jaar en ouder te garanderen, moet het nodige geregeld worden. Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen om de openstelling te realiseren. Op basis van het landelijke protocol en de richtlijnen voor verantwoord beheer en gebruik van binnensportaccommodaties, gaan we invulling geven aan de technische opstart, routing en het gebruik van materialen. Daarnaast inventariseren we welke huurders en verenigingen, zo aan het einde van het seizoen, interesse hebben in het huren van de sporthallen om te bepalen welke hallen we openen.  

De verwachting is dat het landelijke protocol van het NOC*NSF en de Sportbonden op 26 juni wordt vastgesteld. Zodra dit bekend is, sturen we jullie het protocol toe samen met een checklist. Indien jullie weer gebruik willen maken van de sporthallen, vullen jullie de checklist in. Vervolgens ontvangen jullie een officiële goedkeuring van de gemeente, dat jullie gebruik kunnen maken van de sportaccommodatie. We zullen er alles aan doen het regulier gebruik te herstellen, maar kunnen dit niet garanderen.  Verantwoordelijk gebruik van de sporthallen, conform de richtlijnen uit het protocol, vraagt om afstemming in de programmering. Daardoor kunnen tijden en dagen (deels) afwijken van de voor jullie vereniging reguliere situatie. Uiteraard nemen we hierover vooraf contact met jullie op. We hopen dat jullie hier begrip voor hebben. 

Als jullie een binnensportaccommodatie huren die niet van de gemeente Den Haag is, dienen jullie met de eigenaar van dat pand afspraken te maken over het gebruik van de accommodatie en jullie te  houden aan het landelijke protocol, het protocol van uw sportbond en de nog aan te passen plaatselijke Noodverordening. We informeren jullie zodra de Noodverordening is aangepast. 

Gebruik sportparken en zwembaden
De aangekondigde versoepelingen zijn ook van invloed op het gebruik van de zwembaden en de sportparken. We kunnen ons voorstellen dat jullie veel vragen hebben en niet kunnen wachten om de beoefening van jullie sport weer zo goed als “normaal” te laten verlopen. Zodra het landelijke protocol en de protocollen van de sportbonden zijn aangepast, horen jullie waarschijnlijk aanstaande maandag van ons wat de versoepelingen precies betekenen voor Den Haag.  

Openstelling sportkantines op sportlocaties
Vanaf 1 juli mogen de sportkantines op sportlocaties weer open. De protocollen van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de plaatselijke Noodverordening zijn hierin leidend. De checklist van het NOC*NSF helpt uw vereniging om de juiste stappen te zetten in de heropening van de sportkantine. Verenigingen hoeven hiervoor geen aanvraag bij de gemeente in te dienen of toestemming te vragen. 

Steunpakket vanuit het ministerie van VWS
Het ministerie van VWS is nog bezig om het steunpakket van 110 miljoen voor sportverenigingen uit te werken. Helaas weten wij daarom nog niet welke bijdrage sportverenigingen van het Rijk kunnen verwachten in de huurcompensatie voor de maanden maart tot en met mei jl. Jullie kunnen ervan op aan dat we er bij het ministerie van VWS intensief (meer dan wekelijks) op aandringen hier snel duidelijkheid over te geven. Zodra er meer bekend is, informeren we jullie. 

Huurlasten
De gehuurde uren voor de komende periode zullen op de gebruikelijke wijze worden gefactureerd. Waarschijnlijk is het voor jullie vereniging momenteel lastig om deze factuur te voldoen. Daarom kunnen jullie de betaling, indien noodzakelijk, opschorten tot het moment dat het verenigingsleven weer enigszins normaal verloopt. We gaan ervan uit dat dit in september van dit jaar is. De automatische incasso zal voorlopig tot die tijd niet worden geactiveerd. 

Graag benadrukken we dat Team Verenigingsondersteuning voor jullie blijft klaarstaan. Dus: hebben jullie een vraag over de gevolgen van de coronamaatregelen voor jullie vereniging? Zitten jullie met een probleem? Of hebben jullie juist een goed idee en is er behoefte hierover te sparren? Neem contact op met jullie sportconsulent. Lees ook onzeFAQ met daarin antwoorden op veelgestelde vragen van sportaanbieders.

Tot slot, attenderen we jullie op drie webinars die de komende tijd worden georganiseerd: “Communiceren, juist nu! Maar hoe?”, “Financieel gezond de crisis door” en “Ledenbinding, nu we elkaar op de club niet kunnen ontmoeten”. Jullie hebben onlangs een nieuwsbrief ontvangen met informatie over deze webinars en hoe je je kunt aanmelden. Maak er gebruik van! We hopen jullie voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Aanstaande maandag volgt waarschijnlijk weer een bericht over de vertaling van het Rijksbesluit naar de Haagse situatie. 

Met vriendelijke groet, Hilbert Bredemeijer                                                       Peter van VeenWethouder Sport van Den Haag                                 Directeur Sport a.i.  

De Sporttafel wordt gemaakt door:

Sportclubs, bedrijven, maatschappelijke instellingen en de inwoners van de regio Den Haag.

De Sporttafel wordt ondersteund door: Rabobank Regio Den Haag en de gemeente Den Haag