Update Energiecrisis Sport

Geschreven door Margit Velds op .

Het zijn geen makkelijke tijden voor sportclubs. Veel clubs worden hard geraakt door de stijgende energieprijzen. Zowel de gemeenten als het Rijk spelen in op deze ontwikkelingen. Hierbij een overzicht van de mogelijkheden voor (toekomstige) ondersteuning en verduurzaming. Bij acute nood adviseren wij clubs om vooral contact op te nemen met de gemeente. In Den Haag kan dit via de sportconsulenten.
Subsidiemogelijkheden voor verduurzaming 

De initiële investering van maatregelen om je sportclub te verduurzamen kan soms erg hoog zijn. Door goed te kijken welke subsidies van toepassing zijn op de situatie bij jouw sportclub, kan je de kosten beperken. De energiecoaches vanuit Sport NL Groen helpen je ook om de subsidiemogelijkheden in kaart te brengen. 

Zo is er de landelijke regeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Deze regeling is er speciaal voor amateursportorganisaties. Vanuit de BOSA kan 30% subsidie worden aangevraagd voor activiteiten gericht op energiebesparing, circulariteit en klimaatadaptatie.    

Vanuit de gemeente Den Haag is er de IAS-subsidie (Investeringssubsidie Accommodatie Sport). Duurzame maatregelen worden vanuit de IAS-subsidie 60% vergoed. De IAS-subsidie kan gestapeld worden met de BOSA-rijkssubsidie. Dat betekent dat Haagse verenigingen op duurzame maatregelen tot 90% subsidie kunnen aanvragen! Voor de resterende 10% kunnen sportclubs een lening aanvragen bij het BNG Duurzaamheidsfonds.

Door de stijgende vraag naar de IAS-subsidie wordt het subsidiebudget per 2023 verhoogd van €1,5 miljoen naar €2,5 miljoen per jaar.


TEK – Regeling (Tegemoetkoming Energie Kosten)
Gaat minimaal 7 procent van de omzet naar energiekosten, dan komt de sportvereniging vanaf 1 november 2022 in aanmerking voor de TEK. Via deze regeling krijg je een deel van het bedrag dat je meer bent gaan betalen voor energie teruggestort. TEK is nog niet open, aanvragen kan naar verwachting uiterlijk in het 2e kwartaal van 2023, mogelijk eerder.

Let op: de voorwaarden van de TEK-regeling kunnen nog veranderen!


Prijsplafond

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Ook verenigingen kunnen hier gebruik van maken. 

Het kabinet heeft bij de uitwerking van het tijdelijke prijsplafond besloten dat het maximumtarief voor elektriciteit wordt verlaagd tot € 0,40 per kWh. Dat was eerder € 0,70. Daarnaast wordt het elektriciteitsverbruik dat onder het prijsplafond valt verhoogd van 2.400 kWh tot 2.900 kWh. Dat betekent dat een groter deel van het elektriciteitsverbruik onder het plafond valt en dat huishoudens en andere kleinverbruikers daar minder voor betalen. 

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Let op: deze regeling is alleen relevant voor kleinverbruikers in de sport.


Toekomstige financiële tegemoetkomingen

Het Rijk heeft in de voorjaarsnota enkele extra posten opgenomen om de gevolgen van de energiecrisis te dempen. De verdeling van deze gelden is op dit moment nog niet bekend. Wel is bekend dat:

•                  Voor verenigingen die geen aanspraak kunnen maken op de TEK-regeling of andere ondersteuning wordt €6 miljoen vrijgemaakt.

•                  Ten slotte wordt er nog €300 miljoen aanvullend budget gestort in het gemeentefonds (voor alle gemeenten in Nederland), dit zal ten goede komen aan het verenigingsleven (zowel sport als kunst en cultuur). Zodra er meer duidelijk is over de hoogte van het budget voor de gemeente Den Haag, de verdeling per sector en de voorwaarden, zullen wij dit zo snel mogelijk aan de verenigingen communiceren.


Betalingsregeling huur

Mochten bovenstaande regelingen niet voldoende zijn en komt jouw sportvereniging in acute financiële nood? Gemeente Den Haag kan helpen met het tijdelijk opschorten van de betaling van de huur. 

Op dit moment ziet het kabinet geen mogelijkheden voor extra steun op korte termijn, wanneer hier verandering in komt zullen wij de sportverenigingen hierover informeren. 

Neem bij vragen contact op met jouw sportconsulent. Ook clubs in acute nood kunnen zich melden bij de Sportconsulent.


Vraag €5000 tegemoetkoming energielasten aan

NOGA geeft dertig keer een tegemoetkoming in de energielasten van €5.000 weg. Klik hier om een aanvraag te doen. Inschrijven kan vanaf vandaag 2 december 2022, 10:00 uur, tot woensdag 7 december 2022, 18:00 uur.

Sport NL Groen

Sport NL Groen heeft een handige en complete adviestool voor verduurzaming van sportclub. Door de gegevens van de club in te voeren ontvang je een advies op maat.

Heb je de adviestool ingevuld en heb je nog behoefte aan deskundig advies van een specialist in verduurzaming van sportaccommodaties? Vraag dan de energiecoach aan. Een energiecoach via Sport NL Groen kan je helpen met het volgende:

•                  Deskundig advies van een specialist

•                  Geheel gesubsidieerde energiescan

•                  Zekerheid bij het selecteren van maatregelen

•                  Ontzorgeng bij de implementatie van maatregelen

Klik hier om direct aan de slag te gaan met Sport NL Groen.

De Sporttafel wordt gemaakt door:

Sportclubs, bedrijven, maatschappelijke instellingen en de inwoners van de regio Den Haag.

De Sporttafel wordt ondersteund door: Rabobank Regio Den Haag en de gemeente Den Haag