Skip to main content

Tips verduurzaming sportverenigingen

Geschreven door Margit Velds op .

Op 13 oktober was er een Duurzaamheidsbijeenkomst van de Gemeente Den Haag. Hierbij de informatie (Haagse clubs zullen deze reeds hebben ontvangen, maar voor de clubs buiten Den Haag zit er wellicht ook relevante informatie bij).

Hieronder het overzicht van relevante websites en contactgegevens en de belangrijkste informatie over het bestaande ondersteuningsaanbod en bestaande subsidieregelingen.

Investeringssubside Accommodaties Sportverenigingen (IAS-regeling/Gemeente Den Haag)
Contactgegevens IAS-consulenten Gemeente Den Haag

Douwe Pelle & Jasper Kok
e-mail: ias@denhaag.nl

Stimuleringssubsidie bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA-regeling/Rijk)

SportNLGroen

Green2live

Stichting Waarborgfonds Sport

BNG Duurzaamheidsfonds

Investeringssubsidie Accomodaties Sportverenigingen (IAS)

Voorwaarden en regels IAS

Sportclub aangesloten bij gemeente Den Haag Subsidiepot € 2 miljoen in 2022

Vooraf subsidie aanvragen

Subsidiepercentages:

 • 45% → Vervanging of sportaccommodatie, bouwkundigmultifunctioneel geschikt/toegankelijk maken
 • 55% → Verbeteren kleedkamers (+ Bosa 20%)
 • 60%→Energiebesparende maatregelen (+ Bosa 30%)Maximale subsidie:
 • € 500K per 4 jaar voor 1 sportclub.
 • € 750K per 4 jaar voor 2 of 3 samenwerkende sportclubs.
 • € 1 miljoen per 4 jaar voor 4+ samenwerkende sportclubs.Na ontvangst beschikking starten met de uitvoeringAchteraf
 • Subsidie verantwoording
 • Controle door bouw en techniek
 • Financiële rapportage

Benodigde documenten

 • Samenvatting aanvraag
 • Aanvraagformulier door bestuur getekend
 • Voor investering< € 10.000 volstaat 1 offerte
 • Investeringen > € 10.000 zijn 3 vergelijkbare offertes vereist
 • VCA certificaat van iedere aanbieder
 • Goedkeuring eigenaar grond voor investering
 • Akkoord ALV voor de investering
 • Begroting
 • Dekking
 • Statuten
 • Jaarverslag

Aanvragen van Bosa Rijkssubsidie

Subsidie voor Amateursportvereniging

Subsidiepot € 75 miljoen per jaar t/m 2023
30% subsidie voor→Duurzame, klimaat adaptieve, circulaire en inclusieve maatregelen

20% subsidie voor→Algemene maatregelen, verbouw

Vooraf subsidie aanvragen voor grote investeringen.

 • minimale subsidie € 25.000
 • 80% bevoorschotting
 • Beschikking na max 3 maandenAchteraf subsidie aanvragen voor:
  onderhoudswerk clubhuis en sportvelden, groenvoorziening, machines, gereedschap, schoonmaak en sportmaterialen;
 • minimale subsidie € 2.500
 • Investeringen max. 12 maanden oud
 • Beschikking na max 12 weken & betaling laatste deel

Energievraagstuk en tips

Loopt je energiecontract af. Let op de opzegtermijn.
Vergelijk aanbod van meerdere leveranciers.

Aansluitingen

Onderzoek samenvoeg mogelijkheden bij meerdere aansluitingen. Samenvoeging bespaart geld.

Transportkosten

Controleer gecontracteerd vermogen Stedin met het het werkelijk hoogste vermogen. Aanpassen gecontracteerd vermogen bespaart geld.

Sportveld ledverlichting

Instellen sportveld verlichting. Stel goed de wedstrijdstand en trainingstand verlichting in.