Skip to main content

Subsidie stimulering sportparticipatie aanvragen

Geschreven door Margit Velds op .

Door de coronamaatregelen hebben veel Hagenaars minder bewogen en gesport. De gemeente geeft daarom sportverenigingen de mogelijkheid eenmalig een subsidie aan te vragen. Deze subsidie is om tussen juli en december 2020 activiteiten te organiseren die Hagenaars aanzetten weer te gaan sporten.

Een vereniging kan 1 keer deze subsidie aanvragen. De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal leden van de sportvereniging op 1 juli 2020:

 • tot 100 leden: € 250
 • 100 tot 250 leden: € 500
 • 250 tot 500 leden: € 750
 • vanaf 500 leden: € 1.000

Op deze pagina

 1. Voor wie
 2. Voorwaarden
 3. Nodig bij uw aanvraag
 4. Aanvragen
 5. Hoelang duurt het
 6. Contact

Voor wie

Sportverenigingen die sport organiseren in clubverband.

Voorwaarden

Sportverenigingen die de subsidie aanvragen:

 • zijn statutair gevestigd in Den Haag
 • staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • hebben geen winstoogmerk
 • hebben volledige rechtsbevoegdheid
 • zijn voor 1 juli 2020 opgericht
 • organiseren activiteiten in de periode juli tot en met december 2020 die Hagenaars motiveren te sporten

Nodig bij uw aanvraag

 • korte beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd en de doelen en verwachte resultaten van deze activiteiten
 • bewijs van het aantal leden van de sportvereniging op 1 juli 2020 of een door het bestuur ondertekende verklaring dat het opgegeven aantal leden op het aanvraagformulier het aantal leden van de sportvereniging is op 1-7-2020

Als u voor de 1e keer een subsidie bij de gemeente aanvraagt voor uw sportvereniging heeft u verder nodig:

 • inschrijving Kamer van Koophandel
 • actuele statuten
 • recent bankafschrift (bedragen mogen onzichtbaar worden gemaakt) 

Aanvragen

Subsidie sportparticipatie aanvragen

Hoelang duurt het

Binnen 4 weken hoort u of uw vereniging de subsidie krijgt.

Contact

Bij vragen en voor meer informatie kunt u contact opnemen via sportsupport@denhaag.nlof uw sportconsulent.