Skip to main content

Stichting JINC op zoek naar stageplekken (1 ochtend) bij sportclubs

Geschreven door Margit Velds op .

De stichting JINC heeft als doel jongeren op weg te helpen naar een baan. Om ook de mogelijkheden binnen de sportwereld aan te tonen is Meike Bollen van de JINC op zoek naar sportclubs/bedrijven die als eenmalige “stageplek” voor leerlingen kunnen fungeren. Het gaat om de ochtend van 23 november van 9:30-12:00 uur. Ongeveer 10 leerlingen zullen op die ochtend je club bezoeken onder begeleiding van een docent. Van jouw club wordt verwacht dat er iemand aanwezig is die hen uitleg kan geven over de verschillende (betaalde en onbetaalde) functies op de club. Hierbij een korte uiteenzetting van de bliksemstages:

Vanuit JINC vinden we het belangrijk om constant bezig te zijn met verbetering. Daarom willen we manieren ontdekken om de leerlingen nog meer te kunnen bieden. 
Gezondheid en Sport zijn onderwerpen die in onze huidige maatschappij belangrijker worden omdat mensen (en leerlingen) steeds meer tijd achter de laptop of smartphone doorbrengen en we te maken hebben met een maatschappij waarin overgewicht en obesitas steeds vaker voorkomen. Daarom willen wij komend schooljaar met 1 school in Den Haag een Bliksemstage organiseren waarin Sport en Gezondheid centraal staan.

Binnen deze Bliksemstages willen wij de combinatie maken tussen de verschillende profielen die de school heeft, icm Sport/ Gezondheid. Daarnaast zal er ná de Bilksemstages (vanaf 12:30) een gezamenlijke afsluiting plaatsvinden (nog geen locatie bekend.) Tijdens dit gezamenlijke onderdeel zal er een stuk kennisdeling plaatsvinden & een sportieve afsluiting plaatsvinden.

Wat dit concreet voor jullie betekent:

-De bliksemstage vindt plaats op 23-11 voor 127/130 leerlingen. De leerlingen zullen verdeeld worden over 14 bedrijven/clubs. Dit betekent dat er ook 14 begeleiders vanuit school bij zijn.

-De Bliksemstage houdt in: clubbezoek, leren over de club, de verschillende betaalde/onbetaalde banen en aan de slag met praktische opdrachten gerelateerd aan de werkzaamheden. Dit duurt van 09:30-12:00. Daarnaast gaan de leerlingen tijdens de Bliksemstage ook aan de slag met een overkoepelende vraag en verwerken deze in een korte video.
-Na afloop van de Bliksemstage gaat elk groepje naar een nog nader bekend te maken locatie waar het afsluitende gezamenlijke onderdeel zal plaatsvinden. Dit bestaat uit een educatief deel, waarin elk groepje hun vraag presenteert (dmv een opgenomen video) en alle groepjes dus van elkaar kunnen leren. Zo leren ze niet enkel van hun eigen ‘bedrijfs’bezoek maar ook van de andere bedrijfsbezoeken. 
-Wanneer het educatieve onderdeel is afgerond zal er een sportelement plaatsvinden, waarbij de leerlingen in beweging komen. Het is wetenschappelijk bewezen dat wanneer je iets leert en hierna in beweging komt, je het beter opslaat. 
Duur: 09:30 – ongeveer 14:30 (dit kan onderling nog afgestemd worden)

Daarnaast staan wij uiteraard open voor jullie inbreng. Denk aan; hoe kunnen we de overkoepelende vraag waar elk groepje mee aan de slag gaat laten aansluiten op jullie expertises. Ideeën voor sportieve afsluiting zijn ook zeker welkom.

Indien jouw club mee wil werken aan dit project kun je direct contact opnemen met:

Meike Bollen

Projectmedewerker Regio Haaglanden – Leiden

JINC

Buitenom 19 2512 XA Den Haag

T: 070 209 2318 M: 06 290 71 803

E: mbollen@jinc.nl W:www.jinc.nl