Skip to main content

Positieve Sportcultuur

Geschreven door Margit Velds op .
 Thema-nieuwsbrief Verenigingsondersteuning
22 oktober

Een Positieve Sportcultuur

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen: ​Actieplan Positieve Sportcultuur

Stappenplan en middelen
Sportpedagogen
Respect en inclusie
Grensoverschrijdend gedrag 
Actieplan Positieve Sportcultuur

Spelplezier en een veilige omgeving zijn net zo belangrijk als sportprestaties. Dat weet elke sportvereniging. De gemeente Den Haag gaat sportverenigingen de komende jaren extra ondersteunen bij het verder verstevigen van een positieve sportcultuur op en rond de club. Daarom heeft wethouder Hilbert Bredemeijer op 16 oktober het ‘Actieplan ‘Een positieve sportcultuur’ Den Haag 2020-2022 gepresenteerd. 

De aanpak in dit actieplan bestaat uit actiepunten, zoals een campagne Positieve Sportcultuur, om iedereen bewust te maken van de noodzaak van een sportief en veilige sportomgeving. De gemeente pakt alle actiepunten op tussen nu en 2022.verschillende ondersteuningsmiddelen voor verenigingen. Over een aantal daarvan kunt u meer lezen in deze nieuwsbrief. Ook kunt u kijken op de website verenigingsondersteuning.  Het actieplan is gemaakt met en voor de stad. Ook bij de uitvoering van actiepunten worden sportverenigingen natuurlijk betrokken. Het is actieplan past binnen het Haags Sportakkoord.
U kunt het actieplan hier vinden. 
Stappenplan en middelen
Actief werken aan een positieve sportcultuur binnen uw vereniging begint bij het bestuur. Het bestuur moet het beleidskader kennen, implementeren en uitdragen. Bijgevoegd vindt u een stappenplan om u hierbij te ondersteunen. Dit stappenplan richt zich op de rol van het bestuur (1) de waarden binnen een vereniging (2) het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) (3) vrijwilligersbeleid (4) en ondersteuningsmogelijkheden (5).  
Middelen
Ook kunt u gebruik maken van een aantal fysieke middelen om een positieve sportcultuur uit te dragen. Denk aan regenboogaanvoerdersbanden, regenboogvlaggen en blauwe kaarten. Wilt u ze bestellen? Stuur een mail naar sportsupport@denhaag.nl of vraag het aan uw sportconsulent.  Gratis VOG
Zorg dat u VOG’s (verklaring omtrent gedrag) aanvraagt voor al uw vrijwilligers. U kunt dit hier gratis doen. 
Cursus vertrouwenscontactpersonen
Vertrouwenscontactpersonen kunnen via de gemeente 2 keer per jaar gratis meedoen aan een cursus van het NOC*NSF.  Hier kunt u meer informatie lezen over de cursus. vertrouwenscontactpersonen kunnen zich nu alvast opgeven viasportsupport@denhaag.nl. Zodra bekend is wanneer deze cursus plaatsvindt, ontvangt u meer informatie.   
Sportpedagogen
Het spelplezier van spelers, jong en oud, hangt veelal af van hoe ze worden gecoacht en hoe de sfeer is in de groep. Daarom zijn goede pedagogische vaardigheden van trainers en coaches op het gebied van groepsdruk, pesten, individuele zorgen etc. een must. Om u hierbij te helpen kunt u sportpedagogen inschakelen en deelnemen aan cursussen. Esmée Smit en Jan-Willem van Vliet zijn allebei sportpedagoog. Zij zijn uw aanspreekpunt op het gebied van een positieve sportcultuur en kunnen u helpen bij het bevorderen van een positieve sportcultuur. Beiden zijn in dienst bij Werkgevers Sportclubs Den Haag (WSDH) en werken in opdracht van de gemeente als ‘kartrekkers positieve sportcultuur’. Zij hebben drie taken:
1. bestuurders van verenigingen adviseren en ondersteunen 
2. trainers begeleiden 
3. gerichte cursussen geven 
Contact
Neem contact op met de sportpedagogen via esmee.smit@sportievebaanindenhaag.nl of jan-willem.vanvliet@sportievebaanindenhaag.nl. Of bel tijdens het telefonisch spreekuur over een positieve sportcultuur elke donderdagavond tussen 20:00 en 21:00 uur via 0642615156. 

Cursus: Een beetje opvoeder
U kunt de e-learning ‘een beetje opvoeder’ van het NOC*NSF gratis volgen. Deze speelt in op de pedagogische kant van het trainen/begeleiden van kinderen. U vindt de e-learning hier
Respect en inclusie
‘Anders zijn’ wordt bij veel sportverenigingen steeds normaler geacht. Veel verenigingen werken hard om dit te stimuleren, maar het is zeker nog niet altijd vanzelfsprekend. Via de John Blankenstein Foundation wordt gratis een aantal workshops aangeboden, bekijk ze hier.  
Grensoverschrijdend gedrag
Elkaars grenzen respecteren is belangrijk. Agressie, discriminatie, geweld of seksuele intimidatie is nooit acceptabel. Haagse sportverenigingen kunnen dit gedrag helpen te voorkomen met hulpmiddelen en cursussen. Sportverenigingen zijn verplicht vermoedens van seksuele intimidatie melden. 
Stappenplan Centrum Veilige Sport Nederland
Met deze tool krijgt u op een laagdrempelige en eenvoudige manier inzicht in wat uw vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Bekijk het stappenplanhier.  
Seksueel grensoverschrijdend gedrag: blijf je stil of praat je erover? 
Eén op de acht sporters heeft te maken met seksuele intimidatie of misbruik. Dat moet stoppen. Het Centrum Veilige Sport Nederland werkt hieraan en heeft een meldpuntvoor slachtoffers en andere betrokkenen. Blijf je stil of praat je erover? https://youtu.be/doG7mXeyxrI   
Online informatiebijeenkomsten Seksueel grensoverschrijdend gedrag
In samenwerking met de organisatie De Stilte Verbroken en het Centrum Veilige Sport Nederland organiseert de gemeente twee keer een online informatiebijeenkomst over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tijdens deze interactieve sessie krijgt u handvatten om op uw vereniging seksueel grensoverschrijdend gedrag te signaleren, bespreekbaar te maken en aan te pakken. Data:Donderdag 26 november 2020 van 19.30 tot 21.00 uurdinsdag 8 december 2020 van 19.30 tot 21.00 uur  U kunt u alvast aanmelden door een mailtje te sturen naarsportsupport@denhaag.nl. U krijgt hiervoor ook nog een aparte uitnodiging na deze nieuwsbrief.   
Grensoverschrijdend gedrag melden 
Meldplicht seksuele intimidatie
Bestuurders en begeleiders van sportverenigingen zijn verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie te melden aan hun eigen sportbond of het Centrum Veilige Sport Nederland. Dat hebben de sportorganisaties aangesloten bij NOC*NSF afgesproken in de Blauwdruk Seksuele Intimidatie. In de meldcode leest u de vertaling hiervan naar de praktijk en tips voor bestuurders bij een incident.​ Agressief gedrag of discriminerend gedrag melden
Voor agressief of discriminerend gedrag geldt: wilt u dit gedrag, of signalen ervan melden? Vraag hulp aan uw sportconsulent of de sportpedagogen van de gemeente. Zij kijken dan samen met uw vereniging wat er moet gebeuren. Als in samenwerking met de vereniging het nodig wordt geacht, kan de sportbond, de wijkagent of het Centrum Veilige Sport Nederland worden ingeschakeld. Verenigingen kunnen ook zelf meteen naar hun sportbond gaan. Melden van discriminatie binnen Den Haag kan ook direct via Den Haag Meldt! 

Meer informatie, advies of ondersteuning nodig? Neem contact op met je sportconsulent. Hier vind je onze contactgegevens. Check ook 
onze FAQ.

Vriendelijke groet, 

Team Verenigingsondersteuning