Skip to main content

Pilot Positieve sportcultuur

Geschreven door Margit Velds op .

Sport is van iedereen 
Gratis ondersteuning en workshops voor een positieve sportcultuur   

Beste sportbestuurder,  

In Den Haag is het belangrijk dat iedereen veilig en met plezier kan sporten. De gemeente Den Haag zet zich daarom met haar partners Werkgever Sportclubs Den Haag (WSDH) en de Alliantie Gelijkspelen in om een positieve sportcultuur in Den Haag te bevorderen. Deze brief gaat over het ondersteuningsaanbod op een van de onderdelen binnen de positieve sportcultuur. Dit onderdeel is respect en inclusie. Iedereen is welkom op sportverenigingen. Daar bent u het toch ook mee eens?   
Daarom werken wij met 6 andere gemeenten aan een landelijk pilotproject van de Alliantie Gelijkspelen, wat als doel heeft toewerken naar sociale acceptatie van seksuele oriëntatie en genderidentiteit in de sport. Ofwel, respect en inclusie in een veilig en positief sportklimaat. Maar ons project is er voor iedereen en draagt bij aan inclusie van iedereen. Ik ben OK en jij bent OK in de positieve sportcultuur!  Met dit project willen we de praktijk in en bij alle Haagse sportverenigingen inclusie en respect bevorderen. Vandaar deze brief aan u, met ons gezamenlijke gratis aanbod wat binnen dit project af te nemen is:  Wij bieden uw sportclub op dit onderwerp onder meer (zie ook bijlage ‘Achtergrond’): Workshops voor spelers, staf, bestuurders, ouders en vrijwilligers, verzorgd door de John Blankenstein Foundation (JBF). Hoe ga je als club of als trainer om met verschillen? Deskundig advies op maat op het gebied van inclusief beleid, door de JBF.  Materialen voor op de club (AllTogetherChallenge Box, zie bijlage). Procesbegeleiding. Een blijvende vraagbaak, ook na afronding van het pilotproject.  Met bovenstaande willen we graag bij uw club langskomen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een nadere toelichting. Hoe meer clubs zich willen aansluiten, hoe meer de positieve sportcultuur kan groeien binnen de gemeente Den Haag. Zo bereiken we met elkaar meer draagvlak voor respect en inclusie.   
Bij interesse kunt u reageren op deze mail en zullen we contact met u opnemen. Alvast bedankt voor uw belangstelling.  Voor de andere ondersteuningsmogelijkheden binnen een positieve sportcultuur verwijzen we u graag naar de bijlage. Ook als u hiervoor interesse heeft kunt u reageren op deze mail.  
Mede namens onze partners,  
Sportieve groeten,  
Sportsupport Den Haag