Nieuwe wet WBTR belangrijk voor clubbestuurders

Geschreven door Margit Velds op .

Bron: website NOC/NSF

Op 10 november jl. is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen(wet WBTR) door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet zal formeel op 1 juli 2021 in werking treden en is van invloed op bestuurders van sportclubs. 

De WBTR is o.m. bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen duidelijker te regelen.

Belang wet WBTR

1 juli volgend jaar lijkt verder weg. Maar nu de wet er door is, zijn er veel zaken die sportverenigingen moeten gaan regelen. Waarom is deze wet relevant:

– persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van sportbestuurders;
– besturen moeten een aantal zaken goed afspreken en regelen omgaande stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur;
– clubs zullen veel afspraken statutair via de notaris moeten gaan vastleggen.

Als verenigingen dit niet goed regelen wil straks wellicht niemand meer in een bestuur zitten. NOC NSF werkt voor de wet WBTR al hard aan een toelichting, uitleg en een stappenplan voor clubbesturen.

Statuten van de club wijzigen

Verenigingbestuurders hoeven niet meteen de statuten van de club te wijzigen. Maar dat moeten zij wel in de eerstvolgende statutenwijziging. Maar let op, de nieuwe wettelijke bepalingen gaan echter al wel gelden! de huidige statuten kunnen dus in strijd zijn met de wet of bepaalde zaken niet regelen. Mr. Marjo Vink geeft op de website van Legal Letters een meer gedetailleerde toelichting op de wet WBTR.

Groot webinar wet WBTR

Op 3 december organiseert NOC NSF van 16:00 tot 17:00 uur een wet WBTR-webinar. Zowel bonds- als verenigingsbestuurders zijn hierbij uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Laat medebestuursleden dus vooral weten dat dit webinar ook voor hen is. Aanmelden kan via deze link. NOC NSF raadt bestuurders aan om dit webinar even een uurtje te volgen. De inhoud is voor hen echt zeer relevant.

De Sporttafel wordt gemaakt door:

Sportclubs, bedrijven, maatschappelijke instellingen en de inwoners van de regio Den Haag.

De Sporttafel wordt ondersteund door: Rabobank Regio Den Haag en de gemeente Den Haag