Skip to main content

Nieuw vrijwilligersbeleid van start bij SVV

Geschreven door Margit Velds op .

Bijna alle sportverenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers. SVV is onlangs gestart met een nieuw vrijwilligersbeleid. Ze maken gebruik van de software van voetbalassist voor website en app. SVV heeft een planning ingericht waar de leden zich op taken kunnen inschrijven. Doel is om middels taken 25 punten te behalen. Als alle punten behaald zijn krijgt het lid de clubwerkersbijdrage ad €25 teruggestort. Deze heeft SVV bovenop de contributie geind. Alle leden moeten zich via de app aanmelden als vrijwilliger. Door Corona is het helaas nog te vroeg om te zeggen of het project succesvol is. De taken zijn nog beperkt. SVV hoopt aan het eind van het seizoen meer te kunnen zeggen over het succes van dit omvangrijke project. Hierbij een korte uitleg over het vrijwilligersbeleid zoals vermeld op de website van SVV. 


Voor de zomer hebben we alle leden geïnformeerd over de invoering van de clubwerkersbijdrage. Alle leden hebben €25 extra betaald om de gemaakte kosten voor de inhuur van betaalde krachten enigszins te drukken. Nu is het tijd om de €25 euro terug te verdienen! 
We hebben inmiddels een nieuwe website en een club app waarin we een vrijwilligers module hebben opgenomen. Je kunt je registreren als vrijwilliger en je kunt je aanmelden via het nieuwe planningsrooster voor de taken die beschikbaar zijn. Je leest er hier alles over.

Alle leden dragen een steentje bij

SVV is een prachtige club maar zonder de hulp van ouders, leden en andere vrijwilligers kunnenwe deze club niet draaiende houden. We verwachten daarom van ieder lid of ouders van ledendat ze zich op enige manier inzetten voor de club. Het is daarnaast ook bewezen bij andere clubs dat de inzet van alle leden bij de club leidt tot een betere sfeer en meer plezier bij de leden.

Welke taken zijn er dan allemaal?

We hebben seizoenstaken, weektaken en ad hoc taken. De seizoenstaken zijn voor een ofmeerdere seizoenen zoals coördinatoren, teamouders, leden van de activiteitencommissie.Weektaken zijn taken zoals kantine, keukendienst, fluiten, coachen. Ad hoc taken zijn taken die heel af en toe voorkomen zoals hulp bij toernooien en losse activiteiten.

Elk jaar 25 punten scoren

Door taken te doen kunnen de leden punten behalen. Iedere taak is een aantal punten waard. Dit seizoen moet ieder lid 25 punten behalen. Via de app kun je precies zien hoeveel punten je nogmoet behalen dit seizoen. Als je je al ingezet hebt op een taak voor de introductie van ditsysteem dan zullen we daarvoor de punten bij je saldo optellen.

En als ik mijn punten niet haal?

Het kan altijd voorkomen dat je niet in de gelegenheid bent om je in te zetten voorvrijwilligerstaken. Maar het argument “ik heb geen tijd”, “ik werk”, “ik doe al genoeg” gaat nietmeer op. De hele organisatie van SVV rust nu op de schouders van een klein groepje vrijwilligers. Zij zouden het heel fijn vinden om wat vaker afgewisseld of vervangen te worden voorbij voorbeeld een kantinedienst. Zo blijft het leuk voor iedereen en voelen zich meer leden betrokken bij de club. Daarnaast zijn er nog steeds taken die nu blijven liggen waardoor dekantine door de weeks dicht is en er geen leuke activiteiten georganiseerd worden. Dat is natuurlijk helemaal zonde!

Dan koop ik mijn taak wel af… Dat is niet de insteek, we willen alle leden of ouders bewegen om betrokken te zijn bij de club. Als je de punten dan niet behaald wordt de €25 niet teruggestort.

Niet klagen maar vragen

Dit seizoen werken we voor het eerst met dit systeem. Het is een hele klus om alles in te richten en op te zetten. We zullen dus onderweg ook nog wel wat kinderziektes tegenkomen. Aan het eind van het seizoen zullen we evalueren en kijken waar we moeten bijstellen. We vragen daarom om jullie begrip en opbouwende feed back. Aan klagen hebben we niets. Heb je dus een goed idee hoe iets beter kan stuur je mail naar HR@svvscheveningen.nl

Hoe weet ik welke taak ik straks moet uitvoeren en kan ik kiezen wat ik doe?

Zowel in de app als op onze website staat het vrijwilligersrooster waarin de beschikbare weektaken en ad hoc taken staan. Je kunt je voor deze taken aanmelden door op de taak te klikken en je te registreren. Bij iedere taak staat een omschrijving van de werkzaamheden die bij die taak hoort.De aankomende tijd wordt de takenlijst verder uitgebreid. Er komen bijvoorbeeld nog teamtaken (coach, fluiten, vlaggen, wassen) waar ook punten voor te behalen zijn. Dus zit je taak er nog niet bij check dan regelmatig het vrijwilligersrooster. 

Kan ik me direct aanmelden voor een seizoenstaak?

We hebben ook een vacaturepagina. Daar vermelden we de beschikbare seizoenstaken. Voor seizoenstaken ontvang je altijd direct 25 punten! Ook dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt..Verder kun je bij het registeren als vrijwilliger ook aangeven welke andere taken je zou willen en kunnen uitvoeren. Zoals communicatie, sponsorzaken, klussen, schoonmaken enz. en wanneer je daarvoor beschikbaar bent. We kunnen je profiel dan matchen met taken die we nog moeten vervullen. Zo werkt het systeem dus van 2 kanten!

Kan ik dan in die app mijn taak zien?

In de app vind je bij je Profiel terug waar je je voor aangemeld hebt en hoeveel punten je behaald hebt of nog moet behalen.

Hoe werkt de app?

Hier vind je de handleiding voor de Vrijwilligersmodule van de Club app.

En zo is iedereen straks blij….

Ja, dat denken we wel. We doen dit namelijk niet om leden te pesten maar om onze club nog leuker te maken en beter te organiseren! We zijn een vereniging en jij maakt daar deel van uit.We rekenen daarom op je inzet. Laten we er met z’n allen een prachtig seizoen van maken!

Het bestuur