Nederlandse Sportraad: maak sport een publieke voorziening

Geschreven door Margit Velds op .

De Nederlandse Sportraad (NLSportraad) adviseert de rijksoverheid om van sport een publieke voorziening te maken en daarmee sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Dat blijkt uit ‘De opstelling op het speelveld’, waarin de NLSportraad, een onafhankelijk adviesorgaan dat zich richt op het versterken van de betekenis van sport voor de samenleving, donderdag haar advies over de organisatie en financiering van de sport in Nederland heeft gepresenteerd.

Het advies is aangeboden aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) en de partners van het Nationaal Sportakkoord Anneke van Zanen-Nieberg (voorzitter NOC*NSF) en Lucas Bolsius (voorzitter Vereniging Sport en Gemeenten).

In het advies schrijft NLSportraad dat sport een intrinsieke waarde heeft als vorm van vrijetijdsbesteding. En van maatschappelijke betekenis is omdat sport kan bijdragen aan andere doelen en beleidsterreinen, zoals de volksgezondheid (preventie en zorg) en het welzijn van de bevolking (cohesie en participatie). Ze geeft echter ook aan dat de organisatie en financiering van de sport nu niet toekomstbestendig is en adviseert de rijksoverheid daarom de regie te nemen en daarmee bovendien sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken.

De Sporttafel wordt gemaakt door:

Sportclubs, bedrijven, maatschappelijke instellingen en de inwoners van de regio Den Haag.

De Sporttafel wordt ondersteund door: Rabobank Regio Den Haag en de gemeente Den Haag