Skip to main content

Ledenwerving/Ledenbehoud

Geschreven door Margit Velds op .
Bij het merendeel van de sportverenigingen in Nederland staat het ledental door de pandemie en bijbehorende maatregelen onder druk. Nieuwe leden werven is op dit moment geen makkelijke opgave voor de meeste sportverenigingen. Want welke leden wil je nu werven en wat kun je ze bieden? Uiteraard is ledenwerving belangrijk.. maar is ledenbehoud op dit moment niet belangrijker?

Het thema ‘leden’ is voor iedere sportvereniging een essentieel onderdeel en het vraagt zeker in deze lastige tijden steeds meer aandacht. Team Verenigingsondersteuning ondersteunt je hier graag bij.
Lidmaatschapsvormen
Lidmaatschapsvormen
In het afgelopen jaar hebben veel leden niet kunnen sporten, was de kantine gesloten, mochten ouders niet op de sportvereniging komen, was er weinig tot geen contact met leden en hebben leden in sommige gevallen hun lidmaatschap opgezegd. Desondanks, is er tijd om als vereniging te bekijken of er andere vormen van lidmaatschap bij de club mogelijk zijn.
 
NOC*NSF heeft onderzoek gedaan naar het betalen van contributie. De uitkomsten zijn interessant:• De helft van de ondervraagde geeft aan in 2021 de contributie te willen blijven betalen;• Leden geven aan dat ze het lastig vinden om waar voor hun geld te ontvangen;• Een kwart wil een contributieverlaging;• 8 procent geeft aan hun lidmaatschap op te zeggen als de huidige situatie zich zo doorzet in 2021.Wat kun je nou als vereniging doen om hierop in te spelen? Ter inspiratie enkele voorbeelden:Flexibel lidmaatschap
Uit onderzoek van de hockeybond bleek dat veel hockeyers het spelletje nog leuk vinden, maar dat een competitie op zaterdag of zondag niet meer in hun leven past. Daarom zijn ze gestart met het flexhockey lidmaatschap. Flexhockey is alles wat niet op zaterdag of zondag wordt gespeeld. Het is flexibel in spelvorm, lidmaatschap, tijdstip, competitie, teamsamenstelling of is alleen maar trainen.

Zo heeft de bond nu een regulier hockey lidmaatschap en een flexhockey lidmaatschap. 

Lidmaatschap vertrekkende leden

Denk als club eens na over een lidmaatschap voor vertrekkende leden. Op deze manier hou je contact met oud leden, kun je ze eenvoudiger voor bepaalde brede of historische activiteiten uitnodigen en kun je ze wellicht nog als vrijwilliger benaderen. Onderschat ook de uitwerking niet die het kan hebben op het inzetten van oud leden als ambassadeur binnen hun netwerk. 

Duo lidmaatschap
Dit is een lidmaatschap waarbij je bij meerdere verenigingen/organisaties kunt sporten. Kijk eens in de buurt of je een samenwerking aan kan gaan, waardoor je een nieuw, extra of aantrekkelijk aanbod kunt creëren? 

Slapend lidmaatschap
Bij sommige verenigingen kan bij zwangerschap, ziekte, verblijf in het buitenland of een serieuze blessure het gewone lidmaatschap voor een tijdje (maximaal een jaar) worden omgezet in een slapend lidmaatschap. De kosten hiervoor bedragen ongeveer een kwart van het gewone lidmaatschap.

Strippenkaart, per les betalen
Bij weinig sportverenigingen kun je in Den Haag met een strippenkaart sporten, maar er zijn wel verenigingen in Den Haag waar je per les kunt betalen. Dit is voor velen heel aantrekkelijk, laagdrempelig en voelt niet als een verplichting waardoor men juist terugkomt.

Selectie abonnement
Leden die veel willen trainen en ambitie hebben kunnen een selectieabonnement afsluiten. Dit abonnement maakt het voor de sporter mogelijk meer training in de week te volgen. 

Verschillende fases in lidmaatschap, groeiend lidmaatschap
Een lidmaatschap gebaseerd op hoe lang iemand lid is van de club (of andere voorwaarden). Bijvoorbeeld; Als je 1 jaar lid bent krijg je een bronzen pasje, na 5 jaar een zilveren pasje, na 10 jaar een gouden pasje enz.

Creëer een leuk “bewijs van lidmaatschap”
Voetbalclubs kunnen bijvoorbeeld kleine FIFA Ultimate teams voor jeugdspelers aanmaken met hun data, i.p.v. een pasje van de vereniging.

Early Birds Workouts
Kijk eens of je een training vroeg in de ochtend (07:00 uur) kunt organiseren, waardoor je nieuw aanbod creëert, nieuwe leden aan kunt trekken en spreiding van deelnemers/zaalvulling kunt realiseren. 
 
Korting
In de meeste takken van sport werken clubs met lidmaatschappen voor een heel seizoen of kalenderjaar. Maar er zijn ook sportverenigingen die onderscheid maken in leeftijden, kinderen, studenten en 65+. Voor hen geldt in dit soort gevallen een ander kortingstarief. Daarbij kun je als vereniging in Den Haag door samen te werken met bureau ooievaar korting geven op je contributie voor ooievaarspashouders. 
 
Ook zijn er kortingen voor gezinnen die met meerdere leden ingeschreven zijn bij een sportvereniging. Deze korting maakt het aantrekkelijk om het hele gezin lid te maken. Soms geldt er zelfs een maximumbedrag wat er per gezin betaald hoeft te worden.
 
Er zijn ook voorbeelden van verenigingen met een kleuterlidmaatschap. Met dit type lidmaatschap kunnen kinderen van 4 tot 7 jaar die graag willen sporten op een speelse manier kennis maken met de sport zonder wedstrijden te spelen. Zij betalen hier dan ook minder voor.

Betrek je commissies in het vormen van nieuwe lidmaatschapsvormen
Bijvoorbeeld:
Technische commissie – zet in op meer trainingsmogelijkheden binnen/buiten de club creëren.

Sponsoren/marketing – legt prioriteit op het vinden van partnerschappen met andere organisaties die voor je leden toegevoegde waarde creëert (bijv. vaste korting bij een restaurant in de buurt).

Vrijwilligers commissie – ontwikkelt een waarderingssysteem voor bepaalde vrijwilligersactiviteiten. Een bereikt aantal punten kan worden geruild voor prijzen.
Lees verder  ›

Sociale Kaart maakt je vindbaar!
Sociale Kaart maakt je vindbaar!
Staat jouw vereniging al op de Sociale Kaart Den Haag? Kijk dan of de vermelding nog klopt. Staat jullie aanbod er nog niet op? Mail dan naar socialekaart@denhaag.nl of meld je aan via het contactformulier op de website.Op de site van de Sociale Kaart kunnen bewoners onder het thema ‘Sport en Bewegen’ zoeken op sport- en beweegaanbod vermeld per tak van sport. Er is ook apart aandacht voor aangepast sporten.
Lees verder  ›

Ledenbinding, juist nu!
Ledenbinding, juist nu!
Leden werven is belangrijk, maar leden vasthouden is dat nog veel meer. Sommige clubs zijn al dan niet bewust actief bezig met ledenbinding. Clubs organiseren van alles voor de leden en betrekken hen bij de organisatie. Dat zorgt voor een gevoel van saamhorigheid en verbindt de leden met elkaar en met de club. Er zijn ook clubs die heel overwogen werk maken van ledenbinding. Ter inspiratie hieronder een aantal praktische voorbeelden en tips:• Gebruik een deel van de ledencontributie (een teambudget) voor een activiteit voor het hele team. De hoogte ervan is bijvoorbeeld de helft van de jaarcontributie van een speler van het team. Voor de jeugd, die minder contributie afdraagt, is het teambudget lager. Het kan bijvoorbeeld benut worden voor een avondje bowlen of als inleg voor een toernooi.

• Buddyteams is een manier om binnen de verenigingdwarsverbanden te leggen en de leden meer met elkaar te verbinden. “Spelers uit alle lagen van de vereniging zitten in een team”. 
 
• Ieder lid mag een foto van zichzelf ophangen aan de “Wall of Fame” in het clubhuis. Of richt een virtuele “Wall of Fame” in.
 
• Wanneer leden een certificaat behalen bij de sportvereniging, bijv. een zwemdiploma. Zorg voor een persoonlijk moment bij het uitreiken en maak er een feestje van. 
 
• Vraag je leden om hun beste vriend/familielid mee te nemen naar de lessen. Samen sporten houdt men langer vol. 
 • Organiseer een ouder-kind-sportdag. Betrek de ouders bij de sportvereniging en vraag hen om zich als vrijwilliger in te zetten.
 
• Eten (gezond en bewust) brengt mensen bij elkaar. Organiseer een kerstdiner, Iftar of eindejaar etentje.
 
• Organiseer een online pub quiz of online borrel voor en met de leden. 
 
• Stuur een (digitaal) kaartje naar je leden wanneer zij jarig zijn.
 • Speel in op de tijd van het jaar, sluit aan bij bestaande tradities; bak oliebollen, organiseer pietengym, leg cadeautjes voor de deur, laat Sinterklaas een persoonlijke boodschap inspreken. Organiseer iets leuks met Pasen, Halloween of met Koningsdag. Denk bijvoorbeeld aan wandeltocht, fietstocht op deze feestdagen.
 • Maak een Team app aan. Er zijn verschillende gratis apps die het je vereniging mogelijk maakt gemakkelijk intern te communiceren. Zo kun je voor elk team een agenda aanmaken voor trainingen en wedstrijden, berichten naar een heel team of naar de hele club sturen, documenten delen en vragenlijsten aanmaken/versturen.

• Maak een jaarplanning waarin vergadermomenten met commissies, maar ook individuele gesprekken/evaluatie momenten met spelers/ouders ingepland staan. Dit geeft leden het gevoel gehoor te krijgen en je creëert de mogelijkheid elkaar open feedback te geven.

• Elke commissie/werkgroep/afdeling kan invloed op ledenbinding hebben, omdat ze op verschillende manieren meerwaarde voor leden kunnen creëren. Maak dit een vast onderdeel van hun activiteiten. 
Lees verder  ›

Wist je dat…
• Er verenigingen zijn die bootcampactiviteiten hebben georganiseerd om geblesseerden spelers of die een tijd niet hebben gespeeld weer terug te halen op de club.

• Er sportscholen zijn die hardloopgroepjes zijn gestart om het contact met leden te blijven behouden.

• Er sportverenigingen zijn die op de vereniging Esport (gaming) activiteiten zijn gaan organiseren. Dit hebben ze gedaan om contact tussen leden onderling en de toeloop naar de vereniging te verhogen. Een interessant artikel over Esport als antwoord op leden terugloop kun je hier lezen.

• De gemeente Den Haag samen met stichting WSDH een Haags digitaal handboek ledenwerving, ledenbinding en behoud aan het ontwikkelen is. De verwachting is dat deze voor de zomervakantie 2021 klaar is.

• Er via de Gemeente Den Haag diverse subsidies zijn voor sportverenigingen, maar ook specifiek op het gebied van sportstimulering? Lees hier wat de mogelijkheden zijn voor jouw vereniging.

• NOC*NSF in het kader van de nationale sportweek een filmpje heeft gemaakt over hoe je nieuwe leden en ambassadeurs voor jouw sportclub kunt werven. Bekijk het filmpje hier.

• In het kader van diversiteit en inclusie er € 850,- subsidie bij NOC*NSF voor sport en beweegaanbieders te krijgen is. Met dit stimuleringsbudget kun je nieuwe leden werven. Meer informatie vind je hier.
Lees verder  ›

Handige websites
Er is enorm veel informatie te vinden over het thema leden, werving, behoud en communicatie. Hieronder staan een aantal interessante websites, praktische handvatten en leuke voorbeelden. Doe er je voordeel mee!

• Clubbase – ledenwerving• Clubbase – ledenbehoud• Clubbase – communicatiepakket voor sportclubs• Handboek Ledenwerving – Rotterdam Sportsupport
 In deze nieuwsbrief
 Lidmaatschapsvormen 
 Sociale Kaart maakt je vindbaar! 
 Ledenbinding, juist nu! 
 Wist je dat… 
 Handige websites 
Team Verenigingsondersteuning
Neem contact met ons op via sportsupport@denhaag.nl of neem contact op met  
je sportconsulentCheck ook onze website voor ons ondersteuningsaanbod en COVID-19 Q&A.Klik hier voor het actuele NOC*NSF overzicht van financiële regelingen voor sportverenigingen. SPORTPAKKET 2.0 komt er aan.Aanmelden voor deze maandelijkse nieuwsbrief 
Lees verder ›