Skip to main content

Laat je communicatie boosten door studenten van de Haagse Hogeschool!

Geschreven door Margit Velds op .

Voor dit nieuwe aanbod is Team Verenigingsondersteuning van de gemeente Den Haag de samenwerking aangegaan met de Haagse Hogeschool.  

Interesse? Meld jouw vereniging z.sm. maar uiterlijk 23 augustus aan via a.j.roggeveen@hhs.nl

30 studenten van de Haagse Hogeschool volgen in de periode september ’21 tot januari ’22, de minor Marketing van Diensten. Ze bekwamen zich hier in het geven van marketing- en communicatieadviezen aan dienstverlenende organisaties, zowel in de private als in de (semi)publieke sector. Begeleid en gesuperviseerd door een team van ervaren docenten met een marketing- en communicatie-achtergrond, gaan de studenten in groepjes van 2 à 3 man aan de slag voor jouw sportvereniging!  

In de 5 maanden dat dit onderwijstraject loopt, wordt aan elke deelnemende sportvereniging een tweetal adviezen uitgebracht: een zgn. customer journey-inventarisatie en op basis hiervan een communicatie-advies. De customer journey laat zien hoe leden naar jouw vereniging kijken, en waar hier kansen voor groei en nieuwe mogelijkheden liggen. Het communicatie-advies reikt een campagne aan waarmee nieuwe verenigingsleden kunnen worden geworven, een campagne die bestaande leden stimuleert actiever in de vereniging te zijn, of liever nog de gouden combinatie! 

 
Wat de Haagse Hogeschool biedt is vanaf september een team van enthousiaste studenten die jouw verenigingscommunicatie naar een hoger plan tillen. Dus nog een keer in het kort: 

  • Start september 2021 en loopt t/m januari 2022 
  • De studenten voeren zelfstandig hun opdracht uit. De contactmomenten zijn een startgesprek in september en een presentatie van het adviesrapport in januari. 
  • Alleen wanneer dit nodig is, is er tussentijds contact met jou als opdrachtgever. 

Om jouw vereniging uiterlijk 23 augustus aan te melden stuur je een mail naar HHS-docent communicatie Arent Roggeveen via a.j.roggeveen@hhs.nl. Voor meer informatie over dit traject kan je contact opnemen met sportconsulent Bas Aukes via bas.aukes@denhaag.nl of 06 83645971.