Skip to main content

Haagse Hogeschool boost de communicatie van aantal sportverenigingen

Geschreven door Margit Velds op .


Dertig studenten van de Haagse Hogeschool volgden in de periode september ’21 tot januari ’22, de minor Marketing van Diensten. Ze bekwamen zich hier in het geven van marketing- en communicatieadviezen aan dienstverlenende organisaties, zowel in de private als in de (semi)publieke sector. Begeleid en gesuperviseerd door een team van ervaren docenten met een marketing- en communicatie-achtergrond, gingen de studenten in groepjes van 2 à 3 man aan de slag voor een aantal sportverenigingen in Den Haag. In de 5 maanden dat dit onderwijstraject liep, werd aan elke deelnemende sportvereniging een tweetal adviezen uitgebracht: een zgn. customer journey-inventarisatie en op basis hiervan een communicatie-advies. De customer journey laat zien hoe leden naar jouw vereniging kijken, en waar hier kansen voor groei en nieuwe mogelijkheden liggen. Het communicatie-advies reikt een campagne aan waarmee nieuwe verenigingsleden kunnen worden geworven, een campagne die bestaande leden stimuleert actiever in de vereniging te zijn, of liever nog de gouden combinatie! 

Ook De Sporttafel besloot van deze buitenkans gebruik te maken.  Job Zonneveld en Sofie Jansen hebben zich de afgelopen maanden over de communicatie van De Sporttafel gebogen. Ook waren zij te gast op een van de ontbijtsessies waarbij de partners van De Sporttafel bijeenkomen. Op 1 februari werd het onderzoek afgesloten met een presentatie door Job en Sofie. Het onderzoek heeft veel nieuwe ideeën en inzichten gebracht die we snel in praktijk hopen te brengen. Veel dank Job, Sofie en natuurlijk de Haagse Hogeschool voor dit mooie initiatief!