Skip to main content

Haags Sportakkoord 2020-2022

Geschreven door Margit Velds op .
​Beste sport- en beweegvrienden, 

Met trots stuur ik u het Haags Sportakkoord 2020-2022. Hierin staan de sportieve ambities van de stad en kijken we vooruit. De afgelopen maanden hebben we kunnen zien hoe belangrijk sport en bewegen is, en hoe groot het gemis is als dat even niet kan. Corona raakt ons allemaal en brengt veel onzekerheden met zich mee. Gelukkig kunnen Hagenaars al enige tijd weer sporten en veranderen de coronaregels die sinds zondag gelden daar niets aan. De uitdaging is met alle beperkingen en onzekerheden ook vooruit te kijken. Het sportakkoord kunnen we ook zo gebruiken. Met dit sportakkoord werken we aan een sportieve toekomst waarbij we zoveel mogelijk Hagenaars in beweging krijgen. Sporten is leuk, gezond en het brengt je onder de mensen. Kortom: sport maakt Den Haag sterker. Het Haags Sportakkoord is teamwork. Vele sporters, sportliefhebbers, vrijwilligers, sportbestuurders en professionals uit de sportwereld en het terrein van onderwijs, zorg en welzijn, hebben eraan meegewerkt tijdens diverse bijeenkomsten. Ik dank u allemaal voor uw inzet!   

Samen aan de slag
Ook de uitvoering van het Haags Sportakkoord is teamwork. Als partner heeft u kennis, ervaring en ongetwijfeld ook ideeën over hoe we de sportieve ambities van Den Haag gaan realiseren. Graag nodig ik u uit hierover mee te denken en hieraan mee te werken. U bent van harte welkom op één of meer bijeenkomsten die in oktober, november en december worden georganiseerd rondom de vier pijlers van het sportakkoord. Wilt u kennis of ideeën delen, of wilt u meer weten over een specifiek thema? Meldt u zich dan alvast aan voor één van de volgende bijeenkomsten:  

1. Sportaccommodaties en voorzieningen voor sport 

Openbare ruimte: zien bewegen, doet bewegen 
In de openbare ruimte liggen kansen om nog veel meer Hagenaars actief te krijgen. Bewoners, lokale sportaanbieders en andere betrokkenen uit de wijken Moerwijk, Morgenstond, Vrederust en Bouwlust (samen Haags Sportkwartier) willen we bevragen over hun ervaringen en ideeën als het gaat om sporten in de openbare ruimte in deze wijken. Wat zijn de knelpunten daar? Welke lessen kunnen we trekken? Hoe komen we met betrokken partijen tot een goede samenwerking en een optimaal resultaat?  Heeft u ideeën of ervaringen die u wilt delen, kom dan naar deze bijeenkomst. ​Wanneer en waar: derde week november, Sportcampus Zuiderpark, Topsporthal​
Aanmelden: dit kan alvast via sportsupport@denhaag.nl (o.v.v. aanmelding bijeenkomst Openbare ruimte: zien bewegen, doet bewegen). De uitnodiging volgt nog.                                                                                                                          

2. Versterken Haagse sportverenigingen  

– Raadpleging verenigingen
De kracht, ervaringen en kennis van sportbestuurders willen we beter benutten bij het maken en uitvoeren van gemeentelijk beleid. Maar hoe? Moet er een verenigingspanel komen? Zo ja, met een vaste groep mensen, of per thema een andere samenstelling? En welke onderwerpen lenen zich hier voor? Graag horen we van u hoe we sportverenigingen kunnen betrekken bij gemeentelijk beleid.​
Wanneer en waar: woensdag 18 november, om 19.30 uur, digitaal.​Aanmelden: dit kan alvast via sportsupport@denhaag.nl (o.v.v. aanmelding bijeenkomst Raadpleging verenigingen). De uitnodiging volgt nog. 

– Taakie 
Sportverenigingen zijn voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers. Voor sommige clubs is het een enorm karwei om voldoende mensen op de been te krijgen voor bepaalde activiteiten. Taakie kan hierbij helpen: een nieuw online platform waarmee je in drie eenvoudige stappen vrijwilligers kunt werven en behouden. Eind oktober wordt deze slimme matchingstool gelanceerd. Tijdens deze avond vertellen we u er alles over en kunt u meteen al uw vragen stellen. ​Wanneer en waar: midden/eind oktober, digitaal.​Aanmelden: dit kan alvast via sportsupport@denhaag.nl (o.v.v. aanmelding informatiebijeenkomst Taakie). De uitnodiging volgt nog. 

– Ledenwerving, -behoud en -binding
Ledenwerving, -behoud en -binding zijn van cruciaal belang voor het voortbestaan van iedere sportvereniging. Tijdens deze bijeenkomst reiken we u praktische handvatten en tips aan, u kunt goede voorbeelden uitwisselen met andere verenigingen en aangeven welke ondersteuning u nodig heeft. Wilt u meedenken en meewerken, kom dan naar deze bijeenkomst.​Wanneer en waar: donderdag 10 december, om 19.30 uur, locatie volgt nog.​
Aanmelden: dit kan alvast via sportsupport@denhaag.nl (o.v.v. aanmelding bijeenkomst ledenwerving, behoud en binding). De uitnodiging volgt nog.  

3. Sportstimulering 
Meer Haagse volwassenen actief 23% van de Haagse volwassenen (20 t/m 80 jaar) sport niet. Daar komt bij dat sinds de coronacrisis volwassenen minder zijn gaan sporten en bewegen. Terwijl juist nu vitaal zijn belangrijker is dan ooit. Hoe krijgen we inactieve Haagse volwassenen in beweging? Heeft u ideeën om hen te activeren, kom dan naar deze bijeenkomst. Het beste idee wordt beloond!​ Wanneer en waar: donderdag 29 oktober, om 19.30 uur, locatie volgt nog.​Aanmelden: dit kan alvast via sportsupport@denhaag.nl (o.v.v. aanmelding bijeenkomst meer Haagse volwassenen actief). De uitnodiging volgt nog.  

4. Topsport en talentontwikkeling 
Topsport(verenigingen) en talentherkenning; de Haagse aanpakHoe ziet de nieuwe aanpak voor topsportverenigingen en het stadsbrede talentherkenningsprogramma eruit? Elke vereniging met topsportambitie en bijbehorende capaciteit kan aanhaken bij het platform topsportverenigingen. Den Haag Topsport gaat maatwerk leveren met onder andere de kennis en kunde van het CTO Metropool. Tijdens een interactieve avond vertellen we u hier over en horen we graag uw gedachten, vragen en suggesties over dit onderwerp. ​Wanneer en waar: donderdag 5 november, van 19.00 -22.00 uur, Sportcampus Zuiderpark, Topsporthal​
Aanmelden: dit kan alvast via topsport@denhaag.nl. De uitnodiging volgt nog. 

Mocht u naar aanleiding van deze e-mail vragen hebben neem dan contact op viasportsupport@denhaag.nl 

Met sportieve groet, 
Hilbert Bredemeijer
Wethouder Onderwijs, Sport, Buitenruimte
Gemeente Den Haag