Skip to main content

Gemeente DH: versoepeling 1 juli

Geschreven door Margit Velds op .
1 juli 2020 
Beste bestuurders van sportverenigingen en huurders van gemeentelijke sportaccommodaties, 

Vorige week woensdag heeft het kabinet weer versoepelingen aangekondigd in de maatregelen tegen het coronavirus. Per 1 juli  is meer ruimte geboden om te sporten. Vorige week donderdag ontving u van ons een eerste reactie op de versoepelde coronamaatregelen en is aangegeven u nader te informeren zodra de plaatselijke noodverordening en het landelijk protocol verantwoord sporten definitief zijn vastgesteld. U vindt de plaatselijke noodverordening en het protocol verantwoord sporten in de bijlage. Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij daarbij normaal spelcontact mogen hebben. Echter, voor en na afloop van de sportbeoefening moeten sporters van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, ook in de kleedkamers en kantines. De kantines mogen weer open. Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. Uw vereniging of organisatie is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de richtlijnen zoals deze zijn verwoord in de genoemde protocollen en de sport-specifieke protocollen van de sportbonden. In deze brief leest u de gemeentelijke richtlijnen voor het gebruik van de sportaccommodaties. 

Openstelling sporthallen 
De Haagse sporthallen zijn per 1 juli weer opengesteld. De huurders van de sporthallen hebben afgelopen vrijdag een checklist ontvangen, waarin moet worden bevestigd dat zij zich conformeren aan het landelijk protocol verantwoord sporten en hun wensen voor gebruik kunnen doorgeven. Veel huurders hebben de checklist ingevuld en inmiddels de bevestiging gekregen, dat ze weer kunnen sporten. Mocht u gebruik willen maken van de sporthallen en geen checklist hebben ontvangen, kunt u contact opnemen met sportverhuur@denhaag.nl. Voor het gebruik van de sporthallen geldt een aantal richtlijnen, die duidelijk zichtbaar worden gecommuniceerd in de accommodatie. De belangrijkste zijn: De gemeente zorgt voor continue schoonmaak en desinfectie van de sporthal en douche- en kleedruimtes. De huurders maken zelf het sportmateriaal schoon na gebruik. De gemeente stelt hiervoor schoonmaakmiddelen beschikbaar.  Er mag gebruik gemaakt worden van de kleedkamers en douches. In een aantal sporthallen zijn de douches nog niet in gebruik wegens onderhoud. De betreffende huurders worden hier bij de bevestiging van het gebruik over geïnformeerd.Het gebruik van de tribunes en het houden van de 1,5 meter afstand staat op posters in de accommodatie aangegeven.  

Gebruik zwembaden 
In de Haagse zwembaden zijn de zwemverenigingen en -organisaties alweer enige tijd, in aangepaste vorm, actief met het beoefenen van hun zwemsport en het geven van zwemles. Per 1 juli is er meer toegestaan, met een aantal restricties. Op de site van de Zwembadbranche vindt u de richtlijnen uit het protocol verantwoord zwemmen. Tijdens de activiteiten in het water geldt dat er geen afstandsbeperking van 1,5 meter meer is. Voor en na de activiteiten moeten personen van 18 jaar en ouder die afstand wél houden. Het aantal mensen, dat in de accommodatie toegelaten kan worden, is dan ook afhankelijk van de omvang en inrichting van de accommodatie. Indien u uitbreiding wenst van de groepsgrootte en het gebruik van het badwater, verzoeken we u contact op te nemen met de bij u bekende coronaverantwoordelijke van het zwembad waar u zwemt om te bekijken hoe invulling gegeven kan worden aan de uitbreiding.   

Opening kantines en terrassen 
Vanaf 1 juli mogen de kantines en terrassen op sportlocaties weer open. Hierbij dient het protocol van de Koninklijke Horecabond Nederlands (KHN) en de plaatselijke noodverordening gevolgd te worden. Voor de sportverenigingen houdt dit in, dat zowel in de kantine als op het terras zitplaatsen verplicht zijn. De 1,5 meter afstand moet gewaarborgd kunnen worden tussen gasten tenzij ze uit een gezamenlijk huishouden of een groep onder de 18 jaar komen. Mochten er binnen meer dan 100 gasten een zitplaats hebben, dient men te werken met reservering en een gezondheidscheck. Voor de terrassen zal dit verplicht zijn bij meer dan 250 gasten. Deze aantallen zijn exclusief het personeel. Op een buitenterras mag de afstand tussen de tafels minder dan 1,5 meter zijn als er een zogenaamd kuchscherm is geplaatst. Op de site van de Rijksoverheid vindt u de voorwaarden. Op de site van het NOC*NSF staat een handige checklist om de juiste stappen te zetten in de heropening van de sportkantine. Verenigingen hoeven hiervoor geen aanvraag bij de gemeente in te dienen of toestemming te vragen. 

Toeschouwers 
Vanaf 1 juli is publiek weer welkom op de sportparken en in de sporthallen en zwembaden. Er geldt een maximum aantal toeschouwers, dat aanwezig mag zijn bij een training of wedstrijd. Voor binnensport ligt dit aantal op 100 toeschouwers en voor buitensport is het aantal 250 toeschouwers. Deze aantallen gelden per wedstrijdlocatie (parcours, sectoren, sportveld, zaal, etc). Mochten er meer mensen verwacht worden, is het verplicht de toeschouwers te registreren, een gezondheidscheck uit te voeren en een vaste plaats toe te wijzen. Toeschouwers van 18 jaar en ouder dienen zich te allen tijde aan de 1,5 meter afstand te houden tenzij ze uit een gezamenlijk huishouden komen. Het advies is het aantrekken van toeschouwers beperkt te houden.  

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als u vragen heeft over de gevolgen van de coronamaatregelen voor uw vereniging, kunt u contact opnemen met uw sportconsulent. Als u vragen heeft over het huren of het gebruik van de sportaccommodaties kunt u contact opnemen met sportverhuur@denhaag.nl. Lees ook onze FAQ met daarin antwoorden op veel gestelde vragen van sportaanbieders. Ik wens u veel sportplezier toe bij het gebruik van de sportaccommodaties! 

Met vriendelijke groet, Peter van VeenDirecteur Sport a.i.