COVID wet legaliseert nu een digitale ALV

Geschreven door Margit Velds op .

Vanwege het coronavirus kunnen clubs nu even niet fysiek een ALV houden. Een speciale COVID wet biedt nu de mogelijkheid om een ALV nu digitaal te beleggen.

Het was tot nu toe nog niet mogelijk om de hele ALV volledig digitaal te laten plaatsvinden. De COVID wet maakt dat nu mogelijk.

Voorwaarden digitale ALV

Op grond van de COVID wet kan een clubbestuur bepalen dat een ALV digitaal kan plaatsvinden. Ook kan het bestuur bepalen dat de leden digitaal kunnen stemmen. Het maakt dus niet uit wat hierover in de statuten staat. De club moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

– de ALV is digitaal voor de leden te volgen, bijvoorbeeld via een livestream, audio of video;
– de leden kunnen tot 72 uur vóór de ALV schriftelijk of elektronisch vragen stellen over agendapunten. Het bestuur mag deze termijn verkorten;
– het bestuur moet de vragen van leden uiterlijk tijdens de ALV beantwoorden. Deze antwoorden moeten voor de leden beschikbaar zijn, bijvoorbeeld via de website of e-mail. De leden moeten de antwoorden kunnen betrekken bij het uitoefenen van hun stemrecht;
– tijdens de ALV moet het bestuur vragen van de leden zo goed mogelijk beantwoorden.

COVID wet tot 1 september van kracht

De COVID wet is sinds 24 april 2020 van kracht. Het houden van een digitale ALV kan met terugwerkende kracht sinds 16 maart 2020. De wet vervalt in principe op 1 september 2020. Het is echter mogelijk om de COVID wet telkens met twee maanden te verlengen.

Oproeping van de leden

Het bestuur dat een digitale ALV wil houden, moet dit via een oproeping vermelden. Het bestuur moet dan duidelijk laten weten welk programma de club daarvoor gebruikt. Peil ook bij de leden of er bezwaar bestaat tegen het houden van een digitale ALV. Zij kunnen dan, als zij bezwaar hebben tegen deelname, eventueel een ander lid machtigen.

Maak de regels bekend

De voorzitter is verantwoordelijk voor het verloop van de ALV. Hij of zij mag op grond van de COVID wet, de regels bepalen. Die moet hij aan het begin van de ALV bekend maken zodat iedereen zich eraan kan houden.

Een verbinding kan tijdens de ALV haperen. Of iemand kan door andere omstandigheden niet goed aan de digitale ALV deelnemen. Dit heeft dan geen gevolgen voor de geldigheid van de besluitvorming. Het bestuur moeten de stemming elektronisch vastleggen. Belanghebbenden kunnen de uitslag dan altijd nog achteraf raadplegen.

De Sporttafel wordt gemaakt door:

Sportclubs, bedrijven, maatschappelijke instellingen en de inwoners van de regio Den Haag.

De Sporttafel wordt ondersteund door: Rabobank Regio Den Haag en de gemeente Den Haag