Corona update gemeente DH 9 november

Geschreven door Margit Velds op .
Corona-update 9 november

Beste sportbestuurder,

Sinds de uitbraak van het coronavirus in maart doen Haagse sportverenigingen er alles aan om leden te kunnen laten sporten op een veilige manier. Dit vergt flexibiliteit, creativiteit en doorzettingsvermogen van uw bestuur, vrijwilligers en leden. Wij zien dat en hebben bewondering voor de manier waarop u iedere keer weer omgaat met nieuwe coronaregels.

Sinds woensdag 4 november 22.00 uur gelden er strengere coronaregels in ons land. Want we zijn op de goede weg, maar het aantal coronabesmettingen moet verder omlaag. Deze strengere regels gelden ook voor sport. Eén van die regels is het verbod op het geven van groepslessen. Hier is de afgelopen dagen onduidelijkheid over geweest. Inmiddels is deze regel verduidelijkt in de aangepaste noodverordening van 9 november. De regel heeft betrekking op alle sporten. U leest er meer over in de FAQ hieronder.

In deze update aandacht voor:

Coronaregels voor sportverenigingen
Vraag en antwoord
Handige websites
Onderzoek maatschappelijke invloed corona 

Coronaregels voor sportverenigingen

Regels voor sport – kinderen en jongeren tot en met 17 jaar 
Sporten is toegestaan
Normaal spelcontact is toegestaan (geen 1,5 meter afstand)
Er geldt geen maximale groepsgrootte
Competitiewedstijden zijn verboden, wedstrijden onderling op de eigen club zijn toegestaan
Voor, tijdens en na het sporten moeten jongeren van 13 jaar en ouder 1,5 meter afstand houden tot volwassenen (18 jaar en ouder)
Blijf thuis bij corona gerelateerde klachten en laat u testen 

Regels voor sport – personen van 18 jaar en ouder 
Maximaal 2 personen mogen samen sporten
Hou  altijd 1,5 meter afstand, ook tijdens het sporten
Voor binnensport geldt een maximum van 30 personen (inclusief coaches en trainers) per zelfstandige ruimte
Wedstrijden zijn niet toegestaan
Groepslessen van meer dan 2 personen zijn verboden
Blijf thuis bij corona gerelateerde klachten en laat u testen 

Regels voor de sportaccommodatie 
Zwembaden zijn gesloten
Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten
Kleedkamers en douches zijn gesloten
Toiletten mogen open
Publiek is niet toegestaan bij sport, dus ook geen ouders/verzorgers bij trainingen
Sporters die klaar zijn met trainen worden gezien als ‘publiek’, zij moeten het sportterrein verlaten
Kaderleden, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een onmisbare rol hebben bij trainingen mogen wel aanwezig zijn op de sportaccommodatie 

Vraag en antwoord:
 Hieronder vindt u de antwoorden op diverse vragen die Haagse verenigingen de afgelopen dagen hebben gesteld. 

Vraag: Mogen er meerdere handbaltrainingen tegelijk plaatsvinden voor kinderen in één zaal?
Antwoord: Ja, dat mag. Voor jeugd t/m 17 jaar geldt geen maximale groepsgrootte bij sport. Ook mag jeugd t/m 17 jaar normaal spelcontact hebben. 
Vraag: Kan een voetbaltraining voor 10 volwassenen doorgaan als er onderling 1,5 m afstand is?
Antwoord: Nee, er mogen maximaal 2 volwassenen met elkaar sporten. Tevens is er een verbod op groepslessen voor meer dan 2 personen. Een trainer mag aan maximaal 2 volwassen personen training geven. 
Vraag: Mag een hockeytraining voor 10 volwassenen doorgaan als het veld wordt opgesplitst en er getraind wordt in 5 groepjes van 2 personen?
Antwoord: Nee, er is een verbod op groepslessen voor meer dan 2 personen. Een trainer mag alleen training geven aan een groep van maximaal 2 volwassenen. Indien er meerdere trainers tegelijk training geven op hetzelfde veld, let dan op:
Maximaal 2 personen per groepje
Zorg voor afstand en een duidelijke afscheiding tussen de groepjes
De groepjes mogen niet mengenIedereen moet altijd 1,5 meter afstand houden, ook binnen de groepjes 
Vraag: Mag een judotraining voor 14 volwassenen doorgaan als in 7 groepjes van 2 personen wordt getraind en er 1 trainer rondloopt?
Antwoord: Nee, er is een verbod op groepslessen voor meer dan 2 personen. Een trainer/begeleider mag alleen training geven aan een groep van maximaal 2 volwassenen. Indien er meerdere trainers tegelijk training geven in dezelfde zaal, let dan op:
Maximaal 2 personen per groepje
Zorg voor afstand en een duidelijke afscheiding tussen de groepjes
De groepjes mogen niet mengen
Iedereen moet altijd 1,5 meter afstand houden, ook binnen de groepjes
Max 30 personen per afzonderlijke ruimte (inclusief trainers/begeleiders) 
Vraag: Mag een spin-, dans- of yogales gegeven worden aan een groep van 8 volwassenen?
Antwoord: Nee, er is een verbod op het geven van groepslessen van meer dan 2 personen. Een trainer mag lesgeven aan een groep van maximaal 2 personen. En iedereen moet ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar houden. Indien er meerdere trainers tegelijk training geven, let dan op:
Maximaal 2 personen per groepje
Zorg voor afstand en een duidelijke afscheiding tussen de groepjes
De groepjes mogen niet mengenIedereen moet altijd 1,5 meter afstand houden, ook binnen de groepjes
Max 30 personen per afzonderlijke ruimte (inclusief trainers/begeleiders) 
Vraag: Mag ik buiten in de openbare ruimte een bootcamp organiseren voor 6 volwassenen op 1,5 meter afstand?
Antwoord: Nee, er is een verbod op het geven van groepslessen van meer dan 2 personen, ook in de openbare ruimte. Een trainer mag lesgeven aan een groep van maximaal 2 personen. En iedereen moet ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar houden. Indien er meerdere trainers tegelijk training geven, let dan op:
Maximaal 2 personen per groepje
Zorg voor afstand en een duidelijke afscheiding tussen de groepjes
De groepjes mogen niet mengenIedereen moet altijd 1,5 meter afstand houden, ook binnen de groepjes 
Vraag: Mogen groepslessen wel gehouden worden voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar?
Antwoord: Ja, er is een uitzondering voor sporten voor jongeren tot en met 17 jaar. Deze leeftijdsgroep kan in teamverband trainen en dus ook groepslessen volgen. 
Vraag: Bij mijn jeugdteam O19 zit een aantal spelers van 18 jaar. Mogen zij gewoon meetrainen met het team?
Antwoord: Nee, personen van 18 jaar en ouder moeten altijd 1,5 meter afstand houden van anderen, ook tijdens het sporten. Zij mogen alleen in groepjes van maximaal 2 personen sporten en training krijgen. Als een persoon op de training 18 jaar of ouder is, moet het hele team zich houden aan de regels voor volwassenen (18 jaar en ouder). De leeftijdsgroepen kunnen wel apart van elkaar trainen, beiden met hun eigen regels. 
Vraag: Mogen ‘denksporten’ (zoals schaken) nog plaatsvinden?Antwoord: Ja, hierbij gelden dezelfde regels als voor andere sporten: wedstrijden en competities zijn verboden voor volwassenen. Trainen mag in groepjes van maximaal 2 personen. Let hierbij op:
Maximaal 2 personen per groepje
Zorg voor afstand en een duidelijke afscheiding tussen de groepjes
De groepjes mogen niet mengen
Iedereen moet altijd 1,5 meter afstand houden, ook binnen de groepjes
Max 30 personen per afzonderlijke ruimte 
Vraag: Mogen maatschappelijke activiteiten voor volwassenen plaatsvinden in de sportkantine?
Antwoord: Nee, in de noodverordening is een verbod op zaalverhuur in de horeca opgenomen. Onder de term horeca vallen ook sportkantines. Het is dus niet toegestaan om de sportkantine te verhuren voor maatschappelijke activiteiten. Bestuursvergaderingen kunnen officieel nog wel plaatsvinden. Wij adviseren dringend om de sportkantine zo min mogelijk te gebruiken. 
Vraag: Mogen activiteiten plaatsvinden in Buurthuizen van de toekomst?
Antwoord: Buurthuizen dienen gesloten te blijven. Buurthuizen mogen alleen worden opengesteld voor besloten en georganiseerde activiteiten voor kwetsbare doelgroepen. Denk hierbij aan dagbesteding voor oudere of jeugdwelzijnswerk voor jongeren. Let hierbij goed op de algemeen geldende richtlijnen. 
Vraag: Mogen zwembaden bij sportscholen openblijven?Antwoord: nee, zwembaden moeten gesloten zijn. Er is een uitzondering voor zwembaden bij wellnesscentra. Daarnaast is een aantal zwembaden aangewezen voor topsport. 
Vraag: Wanneer valt een sporter onder topsport? 
Antwoord: Het NOC*NSF heeft een uitzondering gekregen voor een select gezelschap topsporters om door te trainen (zie website NOC*NSF). Mochten sporters hierin staan opgenomen dan kunnen zij op aangewezen plekken in Den Haag trainen. Vragen? Neem contact op met topsport@denhaag.nl. 
Handige websites:

De website over sport en corona van de rijksoverheid
De website van de rijksoverheid met regels voor sport en spelSportwebsite van de gemeente Den Haag
De noodverordening van regio haaglanden
Het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF
Vraag en antwoord van het NOC*NSF
Voor sportspecifieke informatie check de websites van de desbetreffende sportbond 

Onderzoek maatschappelijke impact corona
 U bent uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek naar de maatschappelijke gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Juist in deze corona-crisis is het belangrijk onderzoek te doen naar de opvattingen en ervaringen van mensen. De gemeente Den Haag doet dit wetenschappelijk onderzoek samen met Kieskompas, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Erasmus Universiteit en de Haagse Hogeschool. Hoe meer reacties, hoe beter de onderzoeksresultaten. Dus doe mee! Ook vragen we u om onderstaande link te sturen aan familieleden, vrienden, kennissen, collega’s of klasgenoten. Zij kunnen dan ook meedoen aan het onderzoek. U kunt deze link eenvoudig verspreiden via een email, onder uw Whatsapp-contacten, of op sociale media.

https://vuass.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9MNieqUDSbdWPmR
De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor onze samenleving, voor organisaties en overheden, maar ook voor u, uw familie, buren en kennissen. De onderzoeksresultaten worden  medio december gepubliceerd op: https://www.kenniswerkplaats-leefbarewijken.nl/tag/covid-19/
Contact

Meer informatie, advies of ondersteuning nodig? Neem vooral contact met ons op. Hier vind je de contactgegevens van jouw sportconsulent. Check ook onze FAQ met informatie over de coronamaatregelen.

Vriendelijke groet, 
Team Verenigingsondersteuning
footer

De Sporttafel wordt gemaakt door:

Sportclubs, bedrijven, maatschappelijke instellingen en de inwoners van de regio Den Haag.

De Sporttafel wordt ondersteund door: Rabobank Regio Den Haag en de gemeente Den Haag