Skip to main content

Corona-update 7 oktober

Geschreven door Margit Velds op .
Corona-update 7 oktober

Beste sportbestuurder,

Het coronavirus houdt onze maatschappij al meer dan een half jaar in zijn greep. Dit vraagt veel van uw bestuur, uw leden en de vrijwilligers bij uw vereniging. We hebben enorm veel bewondering hoe de Haagse sportwereld zich continu weet aan te passen.Sinds vorige week gelden er strengere maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Deze maatregelen raken ook de sportwereld weer. Samen sporten, trainingen en wedstrijden kunnen gelukkig door blijven gaan. De horeca in sportkantines moet echter sluiten en publiek is niet meer toegestaan bij sport.

In deze nieuwsbrief aandacht voor:
Coronamaatregelen voor sportverenigingen
Vraag en antwoord
Handige websites
Regelingen vanuit het rijk

Coronamaatregelen voor sportverenigingen:
Nog even de laatste maatregelen op een rijtje, waarbij er voor het gebruik van sportkantines nadere uitwerkingen van de regels zijn opgenomen. Regels voor sport:
Sporten blijft zowel binnen als buiten toegestaanTijdens het sporten hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te wordenVoorafgaand en na afloop van de sportbeoefening houden sporters van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstandEr vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijdMaximale gezelschapsgrootte van 4 personen, sportbeoefening is uitgezonderdMaximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten, sportbeoefening is uitgezonderd 
Regels ten aanzien van publiek:
Publiek is niet toegestaan bij sportactiviteiten (training, wedstrijd, etc)Ouders en verzorgers zijn niet toegestaan bij trainingen en wedstrijdenBij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar worden benodigde chauffeurs gezien als ‘teambegeleiding’ (en dus niet als ‘publiek’)Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij trainingen/wedstrijden mogen wel aanwezig zijn Sporters die klaar zijn met de training of wedstrijd worden gezien als ‘publiek’, zij moeten het sportterrein dus verlaten 
Regels ten aanzien van sportkantines:
Alle eet- en drinkgelegenheden bij of in sport- en fitnessgelegenheden zijn geslotenKleedkamers en toiletten mogen wel worden gebruikt, hierbij gelden de algemene richtlijnenBestuurskamer, scheidsrechterkamer en wedstrijdsecretariaat mogenwel worden gebruikt, hierbij gelden de algemene richtlijnenBestuursvergaderingen en ALV’s zijn wel toegestaan, hierbij gelden de algemene richtlijnen 

Vraag en antwoord: Hieronder vindt u de antwoorden op diverse vragen die Haagse verenigingen de afgelopen dagen hebben gesteld. 

Vraag: Mag er vanuit het clubhuis wel catering plaatsvinden? 
Antwoord: Nee, de eet- en drinkgelegenheden bij sportgelegenheden moeten gesloten zijn. Dit betekent dat er geen eten en drinken binnen of buiten mag worden aangeboden op een sportaccommodatie. 

Vraag: Mogen maatschappelijke activiteiten plaatsvinden in de sportkantine?
Antwoord: Ja, het is mogelijk om maatschappelijke activiteiten (zoals kaarten of breien) plaats te laten vinden in de sportkantine. Bij deze activiteiten moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: eet- en drinkgelegenheid is gesloten, anderhalve meter afstand wordt gewaarborgd en het gaat om een samenkomst van maximaal 30 personen binnen. 

Vraag: Mogen ouders van jonge kinderen aanwezig zijn bij de sportlessen?
Antwoord: Nee, publiek is niet toegestaan. Hierbij is geen uitzondering gemaakt voor de ouders van jonge kinderen. 

Vraag: Is er een limiet aan het aantal personen dat als teambegeleiding mee mag naar een uitwedstrijd?
Antwoord: Nee, hier zijn geen richtlijnen voor. Wij raden sterk aan om duidelijke afspraken te maken over het aantal begeleiders dat per uitspelend jeugdteam de sportaccommodatie mag betreden. Zo voorkomt u drukte op uw sportpark of in uw sportaccommodatie. Sommige sportbonden hebben hier zelf richtlijnen voor, bekijk hiervoor het protocol van uw sportbond. 

Vraag: Mogen sporters binnen in de kantine schuilen bij slecht weer?Antwoord: Nee, zodra een sportteam van het veld afstapt worden zij gezien als ‘gezelschap’. Er geldt een verbod op gezelschappen van meer dan 4 personen. Het is dus niet mogelijk om als team in de kantine te schuilen. Kaderleden en vrijwilligers mogen wel in de kantine schuilen onder deze voorwaarden: zij moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden en zij mogen met maximaal 30 personen binnen zijn. 

Vraag: Mogen er partytenten worden opgezet zodat sporters en begeleiders kunnen schuilen bij slecht weer?
Antwoord: Ja, u mag partytenten opzetten op het terrein – op een veilige manier. Hierbij bent u verplicht vooraf toestemming te vragen bij de afdeling Sportverhuur van de gemeente Den Haag (sportverhuur@denhaag.nl). Onder deze partytenten geldt wederom de 1,5 meter afstand regel en een verbod op gezelschappen van meer dan 4 personen. 

Vraag: Mogen de kamers van het wedstrijdsecretariaat en de opvang voor scheidsrechters worden gebruikt?
Antwoord: Ja. Het horecagedeelte van de sportkantine moet gesloten blijven. Maar het is toegestaan om de aparte ruimtes voor bijvoorbeeld kaderleden, officials en vrijwilligers open te houden. Let hierbij wel op de 1,5 meter afstand en het maximumaantal van 30 personen binnen. 

Vraag: Mag de fysioruimte worden gebruikt op een sportpark?
Antwoord: Ja, de fysioruimte mag worden gebruikt door de fysiotherapeut. De fysioruimte mag alleen niet worden gebruikt voor horecadoeleinden. De therapeut is verplicht de patiënten te vragen om hun contactgegevens ter beschikking te stellen voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD en in te stemmen met verwerking en overdracht van die gegevens voor dat doel. 

Vraag: Mag er pers en media aanwezig zijn op het sportpark?
Antwoord: Ja, voor pers/media is een uitzondering gemaakt, zij mogen het sportpark betreden. Maak hier duidelijke afspraken over met elkaar om te voorkomen dat het te druk wordt op de vereniging. 

Vraag: Mag een jeugdkamp in de herfstvakantie doorgaan?
Antwoord: Ja, voor georganiseerde jeugdactiviteiten is een uitzondering gemaakt op de maximale groepsgrootte. Een jeugdkamp kan dus doorgaan met inachtneming van de maatregelen. U bent verplicht om het horecadeel van uw sportkantine dicht te houden.  

Vraag: Mag er een ALV plaatsvinden in de kantine?
Antwoord: Ja, het is toegestaan om een ALV te organiseren in de kantine mits de horeca dicht is. Voor de ALV gelden natuurlijk wel de 1,5 meter afstand regel en een maximumaantal van 30 mensen binnen. 

Vraag: Mag de begeleider van een blinde judoka bij het sporten aanwezig zijn?
Antwoord: Ja, voor een ouder/begeleider die noodzakelijk is voor het kunnen laten sporten van een sporter met een beperking is een uitzondering gemaakt.  

Handige websites: 
De website over sport van de rijksoverheid
Sportwebsite van de gemeente Den Haag
De noodverordening van regio haaglanden
Het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF
Vraag en antwoord van het NOC*NSFVoor sport specifieke informatie check de websites van de desbetreffende sportbond  

Regelingen vanuit het rijk: In een eerdere nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen over de rijksregelingen waar uw sportvereniging voor in aanmerking zou kunnen komen. Nu er weer nieuwe maatregelen gelden, herinneren we u graag nog eens aan deze regelingen. 

Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) 
Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die, ten opzichte van 2019, ten minste 20% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 en/of de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020. De volledige voorwaarden van de TASO-regeling en het aanvraagformulier staan op de website DUS-I.  Let op! U kunt de TASO aanvragen tot en met zondag 11 oktober.  

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten is een vervolg op de TOGS-regeling. Deze regeling is bedoeld om het MKB te helpen met het betalen van hun vaste lasten. Ook de sportsector komt voor de TVL in aanmerking. De regeling werkt in verschillende periodes en stelt verschillende eisen per periode. Op de website van de RVO vindt u meer informatie over de voorwaarden die gelden per periode en kunt u een aanvraag indienen.