Corona update 23 september

Geschreven door Margit Velds op .
Corona-update 23 september
Beste sportbestuurders,

Het sportseizoen is voor de meeste verenigingen weer van start gegaan en de eerste competitiewedstrijden zijn inmiddels gespeeld. Helaas is het coronavirus nog steeds onder ons en stijgt het aantal besmettingen fors in Den Haag. Sinds zondag 20 september gelden er aanvullende maatregelen.U heeft in de nieuwsbrief van 20 september al kunnen lezen over deze maatregelen. In deze corona-update willen wij u meer duidelijkheid geven over wat de nieuwe maatregelen exact betekenen voor de Haagse sportverenigingen en welke werkwijze wordt gevolgd.In deze nieuwsbrief aandacht voor:
Extra coronamaatregelen voor sportverenigingen
Meldingsplicht
Vraag en antwoord

Extra coronamaatregelen voor sportverenigingen:
Sinds afgelopen zondag 18.00 uur gelden er verscherpte coronamaatregelen en is er een nieuwe noodverordening van kracht. Hieronder staan de wijzigingen, waar sportverenigingen mee te maken kunnen hebben, op een rij: 

Extra maatregelen:
Van samenkomsten met meer dan 50 personen moet een melding worden gemaakt.Gezelschappen van meer dan 50 personen zijn niet toegestaan.Er mogen geen bezoekers de sportkantine in tussen 00.00 en 01.00 uur.In de sportkantines mag tussen 00.00 en 01.00 uur geen muziek gedraaid worden.Na 01.00 uur moet de sportkantine gesloten zijn.De sportkantine mag vanaf 6.00 uur weer open.De sportkantine mag niet worden verhuurd aan gezelschappen groter dan 50 personen. Deze maatregelen komen bovenop de al bestaande maatregelen voor sportverenigingen. Op de website van de gemeente Den Haag staan alle maatregelen onder elkaar. Ook staat hier meer informatie over bijvoorbeeld het verschil tussen een samenkomst en een gezelschap.  

Meldingsplicht
Samenkomsten van meer dan 50 personen moeten worden gemeld bij de voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden.  Deze meldplicht geldt ook voor wedstrijden en trainingen waar meer dan 50 personen per speelveld/baan bij betrokken zijn. Door hier te klikken komt u bij het ‘formulier meldplicht samenkomsten’. Bij het onderdeel ‘Datum en duur samenkomst’ kunt u het volgende aangeven:De samenkomsten vinden plaats op <<dagen en tijdblokken invullen waarop er getraind wordt en wedstrijden plaatsvinden>>, tot <<datum einde sportseizoeninvullen>>. Hierdoor hoeft u niet voor elke losse samenkomst van meer dan 50 personen een melding te doen. Wij vragen u dit formulier zo spoedig mogelijk in te vullen en op te sturen naarhorecavergunningen@denhaag.nl. Als u vragen heeft over de meldplicht, bijvoorbeeld over het invullen van het formulier, dan kunt u deze ook telefonisch stellen: 070 – 353 6342. Voor vragen kunt u ook terecht bij uw sportconsulent.   

Vraag en antwoord: 
Hieronder staan enkele vragen die Haagse verenigingen de afgelopen dagen hebben gesteld, aangevuld met de antwoorden.  

Vraag: Kan een hardloopwedstrijd doorgaan als er 100 deelnemers zijn?
Antwoord: Ja, de wedstrijd mag gewoon doorgaan. U moet de wedstrijd wel melden.

Vraag: Als er in de sportkantine horeca wordt aangeboden, telt de meldplicht bij meer dan 50 personen dan ook?
Antwoord: Nee, er geldt een uitzondering van meldplicht voor eet- en drinkgelegenheden met een horecavergunning. Hier gelden uiteraard wel de regels van het reserveren, placeren, registreren, de gezondheidscheck en de 1,5 meter afstand. Besloten feesten en partijen van meer dan 50 personen (bijvoorbeeld een trouwfeest, verjaardagsfeest, een borrel voor genodigden) moeten wel worden gemeld, maar meestal zijn dat verboden gezelschappen en kunnen die toch al geen doorgang vinden. 

Vraag: Als een sportief Buurthuis van de Toekomst een niet-sportgerelateerde bijeenkomst organiseert, wat zijn dan de regels?Antwoord: Dat mag, een samenkomst mag met meer dan 50 personen zijn. Er dient dan alleen wel een melding gemaakt te worden. Als het om een gezelschap gaat mogen er niet meer dan 50 personen aanwezig zijn. Gezelschappen van meer dan 50 personen zijn verboden, tenzij er een uitzondering van toepassing is (betoging, kerkdiensten, uitvaart, culturele uitvoeringen, uitoefening van beroep of bedrijf of verenigingsrecht). 

Vraag: Mogen er meer dan 50 mensen aanwezig zijn op en rond het wedstrijdveld?
Antwoord: Ja, voor het aantal bezoekers per wedstrijdveld gelden nog steeds de eerdere richtlijnen. Dus voor een buitenveld geldt: bij meer dan 250 mensen moet u placeren, registreren en een gezondheidscheck doen. Uiteraard moeten bezoekers ook 1,5 meter afstand van elkaar houden. Nieuw is dat u bij meer dan 50 bezoekers een melding moet doen. 

Vraag: Wij houden begin oktober een ALV buiten. Mag dit doorgaan?Antwoord: Ja, alhoewel een ALV wordt gezien als een gezelschap. In de noodverordening is een aantal uitzonderingen gemaakt op gezelschappen van meer dan 50 mensen. Eén hiervan is de uitvoering van het verenigingsrecht. Daarom is een ALV toegestaan, ook als er meer dan 50 personen aanwezig zijn. Let wel op de geldende coronaregels. Ook moet u een ALV met meer dan 50 personen melden. 

De Sporttafel wordt gemaakt door:

Sportclubs, bedrijven, maatschappelijke instellingen en de inwoners van de regio Den Haag.

De Sporttafel wordt ondersteund door: Rabobank Regio Den Haag en de gemeente Den Haag