Corona update 17 december

Geschreven door Margit Velds op .
Verenigingsondersteuning 
corona-update 17 december


Beste sportbestuurder,

Het aantal coronabesmettingen stijgt zo snel dat het kabinet heeft besloten een ‘harde’ lockdown in te stellen. Deze duurt tenminste tot 19 januari. Zo verandert de situatie, zo vlak voor de kerstvakantie, voor sportverenigingen weer. En wordt er voor de zoveelste keer dit jaar een beroep gedaan op ieders aanpassingsvermogen.Bij de persconferentie moedigde premier Rutte iedereen aan te blijven bewegen en sporten, ook tijdens de lockdown. Dit wordt een uitdaging, omdat de binnensportlocaties dicht zijn en voor het sporten buiten strikte regels gelden. In deze corona-update vindt u informatie over de deze regels en krijg je een idee van wat wél mogelijk is. 

In deze update aandacht voor:
De coronaregels voor sportverenigingen
Vraag en antwoord
Handige websites  

Coronaregels voor sportverenigingen
Regels voor sport – kinderen en jongeren tot en met 17 jaar:
Er mag alleen buiten gesport wordenNormaal spelcontact is toegestaan (geen 1,5 meter afstand)Er geldt geen maximale groepsgrootteCompetitiewedstijden zijn verboden, wedstrijden onderling op de eigen club zijn wel toegestaanVoor, tijdens en na het sporten moeten jongeren van 13 jaar en ouder 1,5 meter afstand houden tot volwassen (18 jaar en ouder)Blijf thuis bij corona gerelateerde klachten
Regels voor sport – personen van 18 jaar en ouder:
Er mag alleen buiten gesport wordenEr mogen maximaal 2 personen samen sporten (exclusief trainer)Hou 1,5 meter afstand tijdens het sportenGroepslessen zijn verbodenWedstrijden zijn niet toegestaanBlijf thuis bij corona gerelateerde klachtenUitzondering voor topsporters
Regels voor de sportaccommodatie:
Binnensportlocaties zijn gesloten zoals zwembaden, sportscholen en sporthallenAlle eet- en drinkgelegenheden zijn geslotenKleedkamers, kantines en douches zijn geslotenToiletten mogen openPubliek is niet toegestaan bij sport, dus ook geen ouders of verzorgers bij trainingenSporters die klaar zijn met trainen worden gezien als ‘publiek’, zij moeten het sportterrein meteen verlatenKaderleden, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij trainingen mogen aanwezig zijn op de sportaccommodatie

Vraag en antwoord
Hieronder vind je de antwoorden op diverse vragen die Haagse verenigingen de afgelopen dagen hebben gesteld.
Vraag: Mogen er basketbaltrainingen in een zaal gegeven worden?Antwoord: Nee, alle binnensportaccommodaties zijn dicht.
Vraag: Mogen kinderen bokslessen volgen in de sportschool?Antwoord: Nee, sportscholen zijn binnensportlocaties. Binnensportlocaties zijn dicht, ook voor jeugd.
Vraag: Mag ik in de buitenlucht onder een partytent sporten aanbieden voor volwassenen?
Antwoord: Dit ligt eraan hoe dit is georganiseerd. De definitie van een buitensportaccommodatie is minimaal een open dak of overdekt met 3 zijdes open. Als de plek hieraan voldoet, kan er worden gesport. Let daarbij wel op deze regels:Iedereen houdt 1,5 m afstandGroepslessen zijn verbodenMaximaal 2 volwassenen mogen samen sporten (dit is exclusief trainer)
Vraag: Mag ik in de buitenlucht een tennisles geven aan 2 volwassenen?Antwoord: Ja, dit mag. Voor sporten in de buitenlucht geldt dat dit maximaal met 2 personen van 18 jaar of ouder mag, exclusief trainer. Let goed op dat iedereen altijd 1,5 meter afstand van elkaar houdt.
Vraag: Mag ik in de buitenlucht korfbaltrainingen aanbieden voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar?
Antwoord: Ja, voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar gelden uitzonderingen met betrekking tot het sporten. Voor deze leeftijdscategorie is het mogelijk om in de buitenlucht een training te organiseren.
Vraag: Kan in de buitenlucht een voetbaltraining aan 10 volwassenen gegeven worden, als het veld in vakken wordt verdeeld en er 2 volwassenen per vak trainen?
Antwoord: Nee, er is een verbod op groepslessen voor meer dan 2 personen. Een trainer mag alleen training geven aan een groep van maximaal 2 volwassenen. Als meerdere trainers tegelijk training geven op hetzelfde veld, let dan op:Maximaal 2 personen per groepjeZorg voor afstand en een duidelijke afscheiding tussen de groepjesDe groepjes mogen niet mengenIedereen moet altijd 1,5 meter afstand houden, ook binnen de groepjes
Vraag: Mogen bokstrainingen in de buitenlucht doorgaan voor volwassenen?
Antwoord: Ja, maar wel in aangepaste vorm. Er mag lesgegeven worden aan maximaal 2 personen. Iedereen houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar, contact is nog steeds verboden.
In mijn team zit een aantal spelers van 18 jaar. Mogen zij gewoon meetrainen met het (jeugd)team?
Antwoord: Nee, personen van 18 jaar en ouder moeten altijd 1,5 meter afstand houden van anderen, ook tijdens het sporten. Zij mogen alleen in groepjes van maximaal 2 personen sporten.Als een persoon op de training 18 jaar of ouder is, moet het hele team zich houden aan de regels voor volwassenen (18 jaar en ouder). De leeftijdsgroepen kunnen wel apart van elkaar trainen, beiden met hun eigen regels.
Vraag: Mogen ‘denksporten’ (zoals schaken) nog plaatsvinden?Antwoord: Binnensport is verboden. Dit zou dus alleen in de buitenlucht kunnen op 1,5 meter afstand met maximaal 2 personen. Je kan dit natuurlijk ook online vanuit huis doen.
Vraag: Mogen maatschappelijke activiteiten plaatsvinden in de sportkantine?
Antwoord: Nee, er is een verbod op zaalhuur in de horeca. Onder de term horeca vallen ook sportkantines. Het is dus niet toegestaan om de sportkantine te verhuren voor maatschappelijke activiteiten. Bestuursvergaderingen mogen in principe nog wel plaatsvinden. Maar we adviseren dringend de sportkantine zo min mogelijk te gebruiken.
Vraag: Mogen maatschappelijke activiteiten voor volwassenen plaatsvinden in Buurhuizen van de toekomst?
Antwoord: Buurthuizen zijn dicht. Buurthuizen mogen alleen worden opengesteld voor besloten en georganiseerde activiteiten voor kwetsbare doelgroepen. Denk hierbij aan dagbesteding voor ouderen of jeugdwelzijnswerk voor jongeren. Let hierbij goed op de algemeen geldende richtlijnen. 
Vraag: Mag een ALV nog wel in de sportkantine gehouden worden?
Antwoord: Officieel mag dit, uiteraard met inachtneming van de mondkapjesplicht. Maar wenselijk is dit niet. We adviseren dringend de sportkantine zo min mogelijk te gebruiken en hier dus geen gebruik van te maken voor ALV, bestuursvergaderingen, etc. Ons dringende advies is om overleggen online te voeren.
Vraag: Er is een uitzondering voor topsporters, valt ons eerste team hieronder?
Antwoord: Er is inderdaad een uitzondering gemaakt voor volwassen topsporters. Dit gaat om een select groepje topsporters die in een bepaalde topsportcompetitie spelen. Op de website van de rijksoverheid is een lijst van de sporten te zien. Op de site van het NOC*NSF is meer informatie hierover te vinden. Heb je hier vragen over? Neem contact op met topsport@denhaag.nl. Heb je na het lezen van deze antwoorden nog
vragen? Neem dan gerust contact met ons op.


Handige websites  

Overzicht financiële regelingen van NOC*NSF.
De website over sport en corona van de rijksoverheid
Sportwebsite van de gemeente Den Haag
Het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF
Vraag en antwoord van het NOC*NSF
Voor sport specifieke informatie check de websites van de desbetreffende sportbond

De Sporttafel wordt gemaakt door:

Sportclubs, bedrijven, maatschappelijke instellingen en de inwoners van de regio Den Haag.

De Sporttafel wordt ondersteund door: Rabobank Regio Den Haag en de gemeente Den Haag