Skip to main content

De Sporttafel Regio Haaglanden, kennis & ervaring delen, door en voor sportclubs.

Blijf op de hoogte en ontvang uitnodigingen voor de events.


Ons verhaal

Stichting De Sporttafel Haaglanden is in 2017 ontstaan uit een initiatief van een aantal grote sportverenigingen, gemeentelijke bestuurders en de Rabobank. Wij zijn ervan overtuigd dat clubs sneller en makkelijker hun doelstellingen kunnen bereiken door samen te werken en van elkaar te leren.

 • Ambitie

  “Meer sporters, meer betrokken supporters en zakelijk netwerk”.

  De Sporttafel regio Haaglanden is hét platform voor sportclubs in de regio Den Haag om van elkaar en anderen te leren, wensen en aandachtspunten bottom-up naar voren te brengen en tegelijkertijd beleidsdoelen en mogelijkheden top-down terug te voeren. Zo wil De Sporttafel de vitaliteit en de verbondenheid van sportverenigingen versterken.

 • Organisatie

  De Sporttafel wordt ondersteund door de diverse partners en aangestuurd door een stichtingsbestuur. De 10 sportclubs die bij de oprichting betrokken waren vormen nog steeds de basis, samen met de Rabobank en de gemeente Den Haag. Zij komen om de acht weken bij elkaar om hun ervaringen en kennis te delen. De aandachtspunten die zo naar voren komen bepalen de thema’s die centraal staan bij de bijeenkomsten die De Sporttafel tweemaal per jaar organiseert voor álle sportclubs in de regio.

 • Strategie

  “Samen sterker”

  De Sporttafel gelooft erin dat je door een bundeling van ervaring en kennis sneller gemeenschappelijke doelstellingen bereikt. De Sporttafel ondersteunt daarom het kennis maken en kennis delen zodat doelstellingen van clubs makkelijker en sneller bereikt kunnen worden.

 • Samen sterker

  De Sporttafel gelooft erin dat je door een bundeling van ervaring en kennis sneller gemeenschappelijke doelen bereikt. De Sporttafel stimuleert daarom onderlinge contacten en het delen van relevante kennis zodat doelstellingen van clubs sneller bereikt kunnen worden en besturen makkelijker wordt.

  De bestuurders komen elke acht weken bijeen en bespreken daar belangrijke uitdagingen en oplossingen. Veel onderwerpen die voor een grotere groep verenigingen interessant zijn, worden gedeeld in de vorm van een nieuwsbrief. De Sporttafel heeft regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd die kosteloos toegankelijk waren voor alle sportverenigingen in de regio.

  Het succes daarvan heeft geresulteerd in een groeiend aantal organisaties die inmiddels vergelijkbare activiteiten ontplooit. In de toekomst zal De Sporttafel deelname aan dergelijke activiteiten blijven stimuleren, maar minder vaak zelf de organisatie voor haar rekening nemen.

  Tenslotte zijn de clubs in de partnerraad sterk betrokken bij andere verenigingen als daar behoefte aan is. Via kennisuitwisseling of, wanneer dat beter aansluit, via een intensiever maatjesproject. Aanpak van specifieke onderwerpen of bredere bestuurstaken kunnen dan door sterke clubs worden overgedragen aan clubs die daar mee worstelen. De peer-to-peer benadering wordt in de praktijk als prettig ervaren. Er zijn verschillende maatjesprojecten succesvol afgerond op thema’s als ‘bouw nieuwe accommodatie’, ‘verduurzaming’ en ‘vrijwilligers’.


De Sporttafel

De Sporttafel wordt ondersteund door diverse partners en aangestuurd door een stichtingsbestuur. De voorzitters van een 12-tal grote sportclubs vormen de partnerraad, samen met de Rabobank en de gemeente Den Haag. De partnerraad komt om de acht weken bij elkaar en bespreekt de ontwikkelingen, kansen en uitdagingen die bij de sportbesturen ter tafel komen. Naderhand worden de belangrijkste aandachtspunten gedeeld met onder een brede groep sportverenigingen in de regio. Het bestuur van De Sporttafel Haaglanden bestaat uit: Nanette Farwerck-Bergwerf (voorzitter), Paul Spaargaren (secretaris) en Martijn Schoonhoven (penningmeester). Margit Velds ondersteunt het bestuur als community manager.