Skip to main content

De Sporttafel Regio Haaglanden, kennis & ervaring delen, door en voor sportclubs.

Blijf op de hoogte en ontvang uitnodigingen voor de events.


Ons verhaal

Een groep van club,- gemeentelijke- en bankbestuurders met een enorme passie voor sport constateerden dat de individuele clubbenadering niet afdoende was om meer mensen, op een nog hoger niveau voor meer publiek te laten sporten. Zij trokken er op uit om de inidividuele uitdagingen waar elke club mee kampt, samen te adresseren en op te lossen met innovatieve werkwijzen die uit hun collectieve breinen ontsproten.
 • Ambitie

  “Meer sporters, meer betrokken supporters en zakelijk netwerk”.
  De Sporttafel regio Haaglanden is hét platform voor sportclubs in de regio Den Haag om van elkaar en anderen te leren, wensen en aandachtspunten bottom-up naar voren te brengen en tegelijkertijd beleidsdoelen en mogelijkheden top-down terug te voeren. Zo wil De Sporttafel de vitaliteit en de verbondenheid van sportverenigingen versterken.
 • Organisatie

  De Sporttafel wordt ondersteund door de diverse partners en aangestuurd door een stichtingsbestuur. De 10 sportclubs die bij de oprichting betrokken waren vormen nog steeds de basis, samen met de Rabobank en de gemeente Den Haag. Zij komen om de acht weken bij elkaar om hun ervaringen en kennis te delen. De aandachtspunten die zo naar voren komen bepalen de thema’s die centraal staan bij de bijeenkomsten die De Sporttafel tweemaal per jaar organiseert voor álle sportclubs in de regio.

 • Strategie

  “Samen sterker”

  De Sporttafel gelooft erin dat je door een bundeling van ervaring en kennis sneller gemeenschappelijke doelstellingen bereikt. De Sporttafel ondersteunt daarom het kennis maken en kennis delen zodat doelstellingen van clubs makkelijker en sneller bereikt kunnen worden.